Legio Mariae

  • Địa chỉ: 205/45 Trần Văn Đang, P.11, Q.3
  • Bổn mạng: Đức Kitô Mục Tử
  • Điện thoại:
  • Năm thành lập: 1962 - 1998

HỘI LEGIO MARIAE

 
Legio Mariae là một đoàn thể giáo dân, được Giáo Hội phê chuẩn và đặt dưới quyền chỉ huy của Đức trinh nữ Ma-ri-a nên còn được gọi là Đạo binh Đức mẹ.
Nhằm mục đích tôn vinh danh Thiên Chúa, rao giảng Phúc Âm và cứu rỗi các linh hồn qua việc thánh hóa hội viên bằng sự cầu nguyện. Thực hiện công tác tông đồ giáo dân bằng nhiều hình thức khác nhau dưới sự hướng dẫn của Cha quản nhiệm. Sống theo tinh thần của Đức Maria, đặc biệt là bắt chước Đức tin, Đức ái và Đức khiêm nhường của Đức Mẹ.
Nhiều năm trước đây, Giáo xứ chúng ta chưa thành lập hội Legio. Một số anh chị em gia nhập hội Legio Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp.
Ngày 08/11/2003. Cha Phêrô Lê Hoàng Chương được bổ nhiệm làm Chánh xứ An Phú. Không lâu sau đó, Cha sở mời gọi các anh chị về sinh hoạt tại Giáo xứ và đội Đức Mẹ Truyền Tin được thành lập vào ngày 11-12-2003 với 10 hội viên đầu tiên do chị Tê-rê-sa Trần Thị Vân đuợc cử làm đội trưởng.
Theo thời gian, số hội viên ngày càng tăng lên. Ngày 06-10-2004. Cha sở lại lập thêm đội Đức Mẹ Thăm Viếng và chị Ma-ri-a Tê-rê-sa Trương Thị Chúc làm đội trưởng. Bốn năm sau số hội viên lại tiếp tục tăng. Ngày 07-10-2008, Cha sở lập thêm đội Đức Mẹ Dâng Mình trong đền thánh.
Hội Legio An Phú công tác rất đa dạng và phong phú trong và ngoài Giáo xứ. Ngoài các công tác do Giáo xứ chỉ định, anh chị em hội viên thường đến thăm viếng các gia đình Công giáo, gia đình không Công Giáo và gia đình tôn giáo bạn, những người khô khan, rối hoặc bỏ Đạo để giúp đỡ họ về mặt đức tin, tin thần. Hội viên còn đi thăm viếng những bệnh nhân tại các bệnh viện, tại nhà. Mời Cha đến cho bệnh nhân lãnh nhận các Bí tích như: xức dầu, xưng tội, rước lễ. Đưa những người bỏ xưng tội lâu năm đến tòa giải tội nhất là trong mùa Phục sinh.
Thỉnh thoảng các anh chị trong hội cũng đến thăm các nhà hưu dưỡng, các Cha và các Sơ hưu, mái ấm Mai Hòa, Phan Sinh, Tê Phan, các cơ sở người khuyết tật, trại phong bệnh viện tâm thần ở vùng xa. Ngoài ra còn những mặt công tác khác như : Chăm sóc người già yếu neo đơn, đưa người đi khám chữa bệnh, đọc kinh phó linh hồn cho người hấp hối , phúng viếng đọc kinh nhà hiếu…
Hiện nay Legio An Phú đã có 41 hội viên hoạt động và 90 tán trợ gồm 03 đội :
1/ Đội Đức Mẹ Truyền Tin : sinh hoạt vào 19g00 thứ Năm hằng tuần. Đội trưởng là chị Ma-ri-a Đặng Thị Tỵ
2/ Đội Đức Mẹ Thăm Viếng : sinh hoạt vào 19g00 thứ Tư hằng tuần. Đội trưởng là ông Giuse Phạm Văn Toàn.
3/ Đội Đức Mẹ Dâng Mình : sinh hoạt vào 19g00 thứ Ba hằng tuần. Đội trưởng là chị Maria Lê Thị Vân Hảo.
Nhiệm kỳ 2013 - 2017. Ban Chấp Hành Legio có sự thay đổi như sau.
1/- Maria Trần Thị Mỹ Linh - Hội Trưởng.
2/- Maria Vũ Thị Hà - Hội Phó.
3/- Maria Nguyễn Thị Đoan Trang - Hội Phó.
Nhân dịp mừng kim khánh Giáo xứ, Hội Legio rất biết ơn và ghi nhận những sự cộng tác, giúp đỡ của quý ân nhân, của Cha chánh xứ đã dìu dắt Hội có ngày hôm nay.
Hy vọng rằng những vị có lòng nhiệt thành muốn hoạt động tông đồ theo đường lối lêgio. Nhất là có lòng yêu mến mẹ Maria cách đặc biệt, muốn làm người lính của Mẹ, để cùng Mẹ đem các linh hồn về cho Chúa. Xin hãy tham gia vào Hội Legio An Phú.
Thay mặt Hội Legio An Phú
Ma-ri-a Lê Thị Vân Hảo