Rửa tội trẻ sơ sinh

  • Địa chỉ: 419 Lý Thái Tổ, P.9, Q. 10
  • Bổn mạng: Đức Mẹ Vô Nhiễm
  • Điện thoại: 3927 1032 - 3834 5994
  • Năm thành lập:

RỬA TỘI TRẺ SƠ SINH

(VÀO CHIỀU THỨ BẢY ĐẦU THÁNG LÚC 16g 00)
 
NHỮNG ĐIỀU CẦN LƯU Ý TRƯỚC KHI RỬA TỘI:
    1. Ghi đầy đủ các chi tiết vào sổ gia đình công giáo.
    2. Xin giấy giới thiệu của Trưởng Giáo Khu.- Nộp sổ tại Văn phòng Giáo Xứ trước 16g 00 chiều ngày rửa tội để lưu vào  sổ bộ của Giáo Xứ.
     Xin đưa trẻ và người đỡ đầu có mặt trước 16g 00.