Nội quy nhà hài cốt

  • Địa chỉ: 419 Lý Thái Tổ, P.9, Q. 10
  • Bổn mạng: Đức Mẹ Vô Nhiễm
  • Điện thoại: 3927 1032 - 3834 5994
  • Năm thành lập:

NỘI QUY NHÀ HÀI CỐT GIÁO XỨ BẮC HÀ

     Chiếu theo quyết định của HĐMVGX. Thông qua buổi họp ngày 14/02/2011 Về Nội quy Nhà Hài Cốt của GX được quy định như sau:
     Nhà Hài Cốt Giáo xứ Bắc Hà là nơi để Hài Cốt của giáo dân trong giáo xứ và ngoài giáo xứ qua đời. Khi muốn gởi Hài cốt của thân nhân của người qua đời, yêu cầu quý vị liên hệ với Văn Phòng Giáo Xứ để biết thêm những thủ tục cần thiết khi gởi.
     *Quy định khi gởi Hài Cốt:
1/ Đối với Hài Cốt thân nhân, là giáo dân trong xứ:
     + Thông công số tiền: 2.000.000 VNĐ (Hai triệu đồng VN)
2Đối với Hài Cốt thân nhân không thuộc giáo xứ:
     + Thông công số tiền: 6.000.000 VNĐ (Sáu triệu đồng VN)
3/ Trường hợp những gia đình có lòng bác ái, có thể đóng góp nhiều hơn theo quy định, để giáo xứ có điều kiện tu bổ nhà Hài Cốt và tổ chức các Thánh Lễ cầu cho các linh hồn.
4/ Hộp Hài Cốt sẽ theo mẫu quy định chung của giáo xứ.
5/ Hài Cốt được sắp xếp theo thứ tự vần ABCD
6/ Khi thân nhân gởi Hài Cốt, phải cam đoan xác nhận là đúng hài cốt của thân nhân mình.
7/ Khi thân nhân gởi Hài Cốt, Giáo xứ sẽ cấp giấy chứng nhận. Trường hợp nếu muốn di dời Hài Cốt đến nơi khác, người đứng tên phải trực tiếp làm việc với Giáo xứ.
     Trường hợp người đứng tên có thể ủy quyền cho người khác dưới sự chứng kiến của Ban Thường Vụ Giáo xứ.
     Lưu ý: Mọi người có thể cầu nguyện cho các linh hồn lại Nhà Hài Cốt (Không được phép đốt nhang, để giữ vệ sinh cho nhà Hài Cốt.
_________________________________
Giáo Xứ Bắc Hà
Ban Thường Vụ HĐMV.GX
THÔNG BÁO
Để việc thăm viếng và đăng ký gởi hài cốt Thân nhân trong nhà chờ Phục Sinh được thuận tiện. Văn phòng Giào Xứ xin thông báo:
1/ Nhà chờ Phục Sinh Giáo xứ sẽ mở cửa thăm viếng thân nhân vào các lễ chiều Thứ bảy và các ngày lễ Chúa Nhật.
2/Ngày thứ hai của tuần thứ hai và tuần thứ tư trong tháng, sẽ có Thánh lễ lúc 17g00 tại nhà chờ Phục Sinh.
3/ Giáo xứ sẽ nhận đăng ký gởi Hài Cốt thân nhân vào nhà chờ Phục Sinh hằng ngày.
Thời gian; Từ 16g00 đến 17g00.
Chân thành cám ơn
 
 
Giáo Xứ Bắc Hà
Ban Thường Vụ HĐMV.GX
Kính gởi : Ban Chấp Hành Các Giáo khu
Để có sự thống nhất và mỹ quan của nhà chờ Phục Sinh. Kính mong Ban Chấp Hành các Giáo khu hướng dẫn những gia đình có người thân qua đời muốn hỏa táng gởi Hài cốt tại nhà chờ Phục sinh của Giáo Xứ những nội quy sau đây;
1/Khi đăng ký gởi Hài cốt phải có xác nhận của Trưởng Giáo khu.
2/Khi Hỏa tang yêu cầu sử dụng hũ Hài cốt của Giáo Xứ ( màu trắng) cho thống nhất trong nhà chờ Phục sinh của Giáo Xứ.
3/ Bảng tên có 1 hình (3X4) gắn mặt của hũ hài cốt phải theo mẫu chung (Mẫu tại văn phòng Giáo Xứ)
4/ Vào ngày thứ hai của tuần thứ hai và thừ hai của tuần thứ tư hang tháng có Thánh lễ cầu cho các linh hồn tại nhà chờ Phục Sinh của Giáo Xứ, đặc biệt cho các linh hồn gia nhập vào nhà chờ Phục Sinh.
     Rất mong sự cộng tác của Ban Chấp Hành các Giáo Khu để công việc chung được tốt đẹp.