Senior - Legio Mariae

  • Địa chỉ: 2287 Phạm Thế Hiển, P.6, Q. 8
  • Bổn mạng: Đức Mẹ Mân Côi
  • Điện thoại: 39812896 - 3856 9139
  • Năm thành lập: 1955 - 1972
Thành lập năm 1976
Thánh Quan Thầy: Đức Mẹ Dâng Mình vào Đền Thờ.
Mừng Kính ngày: 21/11 hàng năm – theo lịch Công giáo.
1. Sơ lược: Ca đoàn tách ra từ một đội trong Lêgiô Mariae.
2. Tôn chỉ-Mục đích Hội: Thánh hóa bản thân và cứu rỗi các linh hồn.
3. Sinh hoạt Mục vụ: Tối thứ tư hàng tuần, hội họp, học Thủ bản và làm công tác của Lêgiô Mariae. Ca đoàn tập và hát các Thánh lễ, Chầu do BTV/HĐMV/GX chỉ định. Số Hội viên: 08. Ca viên:30.
Nhiệm kỳ các Ban Quản Trị:
+ 1976 – 1979:  Anna Hoàng Thị Lan – Đoàn Trưởng
                          Bigitta Trần Thị Hiên – Đoàn Phó
                          Rôsa Mai Thị Thơm  - Thư ký
+ 1979 – 1982:  Giuse Nguyễn Văn Bình – Đoàn Trưởng
                          Giuse Trần Văn Sự – Đoàn Phó
                          Phêrô Vũ Văn Thi – Thư ký
+ 1982 – 1985:  Giuse Nguyễn Văn Bình – Đoàn Trưởng
                          Giuse Trần Văn Sự – Đoàn Phó
                          Anna Hoàng Thị Lan – Thư ký
+ 1985 - 1990:  Giuse Nguyễn Văn Bình – Đoàn Trưởng
                          Maria Nguyễn Thị Kim Dung – Đoàn Phó
                          Luca Trần Khánh Thông - Thư ký
+ 1990 – 1995: Têrêsa Đỗ Thị Kim Thủy – Đoàn Trưởng
                          Saviô Nguyễn Đức Huân – Đoàn Phó
                          Giuse Trần Văn Huy – Thư ký
+ 1995 – 1998:  Luca Trần Khánh Thông – Đoàn Trưởng
                          Maria Đinh Thị Mỹ Trang – Đoàn Phó
                          Giuse Trần Bảo Thạch – Thư ký
                          Têrêsa Đỗ Thị Kim Thủy – Thủ quỹ
+ 1998 – 2001:  Luca Trần Khánh Thông – Đoàn Trưởng
                          Maria Trần Thị Bích Thủy – Đòan Phó
                          Giuse trần Quốc Khánh – Đoàn Phó
                          Giuse Trần Bảo Thạch – Thư ký
                          Maria Đinh Thị Mỹ Trang – Thủ quỹ
+2001 – 2005:   Luca Trần Khánh Thông – Đòan Trưởng
                          Anna Nguyễn Vũ Kim Bích Thụy – Đoàn Phó
                          Phaolô Nguyễn Quốc Huy – Thư ký
                         Têrêsa Nguyễn Thị Mỹ Tâm – Thủ quỹ