Thánh Thể

  • Địa chỉ: 2287 Phạm Thế Hiển, P.6, Q. 8
  • Bổn mạng: Đức Mẹ Mân Côi
  • Điện thoại: 39812896 - 3856 9139
  • Năm thành lập: 1955 - 1972
Quan thầy: Lễ Mình Máu Thánh Chúa, ngày 2/6.
Đòan Thiếu Nhi Thánh Thể (Nghĩa Binh Thánh thể) hiện diện và sinh họat trong giáo xứ từ năm 1954 đến năm 1975. Trong hệ thống Công giáo tiến hành, Đòan TNTT có nhiệm vụ giáo dục Thanh Thiếu niên thành người Kitô hữu trưởng thành, góp phần vào công cuộc Tông đồ của Giáo hội. Sinh họat chính của Đòan TNTT là dạy Giáo lý, huấn luyện đời sống nhân bản và các sinh họat vui chơi, giải trí.
Sau 1975, Đòan TNTT đã từng bước thay đổi sinh họat cho phù hợp với hòan cảnh đất nước. Tùy theo khả năng và sở thích, một số anh chị em tách ra thành Ca đòan Thiếu Nhi, số còn lại tiếp tục phát triển Giáo lý như Ban Giáo lý ngày nay.
Năm 2003, Cha Chính xứ Giuse Trịnh Văn Viễn đổi Ca đòan Thiếu Nhi thành Ca đòan Thánh Thể.
 
Các Nhiệm kỳ:
+ 1955 – 1961:  Giuse Phạm Ngọc Phúc – Hộ Uy
                          Antôn Trần Ngọc mùi – Đoàn Trưởng
                          Têrêsa Nguyễn Thị Là – Đoàn Trưởng
                          Têrêsa Đỗ Thị Hiên – Đoàn Trưởng
                          Giuse nguyễn Văn Thắng – Đoàn Phó
                          Anna Trần Thị Sự – Đoàn Phó
+ 1965 – 1969:  Ignaxiô Trần Thanh – Đoàn Trưởng
                          Maria Vũ Thị Nhung – Đoàn Trưởng
                          Giuse Trần Đê – Đoàn Phó
                          Anna Nguyễn Thị Hường – Đoàn Phó
                          Fx. Trần Ngọc Lợi – Thư ký
                          Maria Vũ Thị Loan – Thư ký
                          Giuse Ngô Văn Phán – Thủ quỹ
                          Maria Vũ Thị Nhị – Thủ quỹ
+ 1969 – 1972:  Fx. Trần Ngọc Lợi – Đoàn Trưởng
                          Maria Nguyễn Thị Dâng – Đòan Phó
                          Anna Nguyễn Thị Hường – Thư ký
                          Maria Vũ Thị Nhị – Thủ quỹ
+ 1972 – 1975:  Giuse Trần Văn Hảo – Đoàn Trưởng
                          Giuse Mai Nghĩa – Đoàn Phó
                          Giuse Mai Văn Thịnh – Thư ký
                          Fx. Hoàng Văn Thức – Thủ quỹ
+ 1991 – 1997:  Antôn Trần Đức Tiến – Đoàn Trưởng
                          Phaolô Phạm Hồng Thăng – Đoàn Phó
                          Giuse Nguyễn Hạnh Tường Viết – Đoàn Phó
                          Anna Hoàng Thị Kim Thoa – Thư ký
                          Maria Nguyễn Thị Nhung – Thủ quỹ
                          Têrêsa Đỗ Thị Kim Duyên – UV Phụng Vụ
+ 1997 – 2001:  Vicentê Nguyễn Kim Tòan – Đòan Trưởng
                          Têrêsa Bùi Thị Kim Duyên – Thư ký
                          Maria Lưu Thị Thanh Nữ – Thủ quỹ
+ 2001 – 2004:  Phaolô Trần Quốc Thuận – Đòan Trưởng
                          Pherô Nguyễn Tuân – Đòan Phó
                          Têrêsa Đòan Thị Tuyết Mai – Thư ký
                          Cécilia Phạm Hồng thủy – Thủ quỹ
+ 2004 – 2007:  Phêrô Nguyễn tuân – Đòan Trưởng
                          Dominicô Nguyễn Ngọc Phong – Đòan Phó
                          Giuse Cao Hòang Hải – Đòan Phó
                          Têrêsa Trần Thị Nhật Hương – Thư ký
                          Têrêsa Đào Ngọc Hoa – Thủ quỹ