Giáo họ Đồng Xá - Thánh Phêrô Tông Đồ

  • Địa chỉ: 2287 Phạm Thế Hiển, P.6, Q. 8
  • Bổn mạng: Đức Mẹ Mân Côi
  • Điện thoại: 39812896 - 3856 9139
  • Năm thành lập: 1955 - 1972

GIÁO HỌ ĐỒNG XÁ - THÁNH PHÊRÔ TÔNG ĐỒ

Lễ Quan Thầy: Lễ kính Thánh Phêrô Tông đồ (ngày 29 tháng 6)
1. Địa giới: Phần lớn các gia đình sống trên nhà sàn hoặc trên thuyền, dọc bờ sông Kênh Đôi từ Bến đò cầu Bà Tàng đến hẻm 2038 Phạm Thế Hiển phường 6 quận 8.
2. Năm thành lập: 1957. Số gia đình ban đầu là 50, hiện nay là 75 gia đình
3. Điều hành: Ban chấp hành giáo họ được quý chức và giáo dân bầu ra trong Đại hội gồm: 01 trùm chánh, 02 trùm phó, 01 thư ký.
4. Nét đặc trưng: Giáo họ Đồng Xá gốc thuộc giáo xứ Kẻ Sặt, giáo phận Hải Phòng. Khi di cư vào Nam lập nghiệp, sinh sống, dân Kẻ Sặt định cư rất nhiều nơi như Bến Gỗ, Kẻ Sặt thuộc giáo phận Xuân Lộc hay giáo xứ Cao Thái, quận 9 và tại giáo xứ Bình An, với tên gọi giáo họ Đồng Xá. Phần đông sống bằng nghề chài lưới với quy mô nhỏ. Hiện nay, do sự phát triển về kinh tế, nhiều gia đình đã chuyển nghề, bỏ tập quán chài lưới, làm công nhân hoặc buôn bán nhỏ.
5. Sinh hoạt Mục vụ:
- Luôn có tinh thần tương thân tương ái, không phân biệt tôn giáo.
- Giúp đỡ, động viên các gia đình tham gia sinh hoạt chung của giáo xứ, giáo họ.
- khuyến khích các giới học hỏi, nâng cao dân trí, dấn thân phục vụ Giáo hội và xã hội.
- Giúp đỡ, động viên các con em trong giáo họ học hỏi về Ơn gọi.
6. Nhiệm kỳ Ban Chấp hành giáo họ qua từng thời kỳ:
a/ Ban Chấp hành đương nhiệm:
Từ năm 2013 - đến nay:
* Phêrô Đào Kim Ngọc - Trùm chánh
* Phêrô Đào Văn Đạm - Trùm phó I
* Giuse Cao Văn Vương - Trùm phó II
* Phêrô Đào Duy Linh - Thư ký
b/ Các Ban Chấp hành tiền nhiệm:
1. Nhiệm kỳ 1957 - 1961:
* Phêrô Cao Văn Đoan - Trùm chánh (Rip)
* Phêrô Đào Văn Thật - Trùm phó (Rip)
* Giuse Đào Văn Học - Quản giáo (Rip)
2. Nhiệm kỳ 1961 - 1964:
* Giuse Đào Văn Học - Trùm chánh (Rip)
* Phêrô Đào Văn Mít - Thư ký (Rip)
* Phêrô Đào Văn Thiết - Quản giáo (Rip)
3. Nhiệm kỳ 1964 - 1967: Giáo họ Đồng Xá chia làm hai
- Họ Đồng Xá 8:
* Giuse Đào Văn Mừng - Trùm chánh (Rip)
* Phêrô Đào Văn Xuân - Thư ký (Rip)
* Phêrô Đào Văn Thanh - Trưởng ban thanh niên (Rip)
- Họ Đồng Xá 9:
* Phêrô Đào Văn Thắng - Trùm chánh (Hiện nay ở Đan Mạch)
* Phêrô Cao Văn Hiên - Thư ký (Rip)
* Giuse Đào Văn Lượng - Quản giáo (Rip)
* Phêrô Cao Văn Đồng - Trưởng ban thanh niên (Rip)
4. Nhiệm kỳ 1967 - 1970:
* Phêrô Đào Văn Mít - Trùm chánh (Rip)
* Phêrô Cao Văn Liệu - Trùm phó (Rip)
* Phêrô Đào Văn Khẩu - Thư ký (Rip)
* Phêrô Đào Văn Thi - Quản giáo (Rip)
* Phêrô Cao Văn Nhâm - Trưởng ban thanh niên (Rip)
5. Nhiệm kỳ 1970 - 1973:
* Phêrô Đào Văn Lợi - Trùm chánh (Rip)
* Phêrô Đào Văn Đỗ - Thư ký (Rip)
* Phêrô Đào Văn Vy - Quản giáo (Rip)
6. Nhiệm kỳ 1973 - 1979:
* Phêrô Cao Văn Hiên - Trùm chánh (Rip)
* Phêrô Đào Văn Hiếu - Thư ký (Rip)
* Phêrô Đào Văn Cảnh - Quản giáo
7. Nhiệm kỳ 1979 - 1984:
* Giuse Cao Văn Đinh - Trùm chánh (Hiện nay ở Australia)
* Giuse Đào Văn kim - Trùm phó
* Phêrô Cao Văn Thành - Quản giáo (Chuyển sinh hoạt xứ khác)
8. Nhiệm kỳ 1984 - 1988:
* Giuse Đào Văn Kim - Trùm chánh
* Phêrô Cao Văn Thọ - Trùm phó (Rip)
* Phêrô Đào Văn Mộ - Quản giáo (Rip)
9. Nhiệm kỳ 1988 - 1991:
* Giuse Phan Văn Ninh - Trùm chánh (Rip)
* Phêrô Trần Văn Trọng - Trùm phó
* Phêrô Đào Văn Chuyên - Thư ký
10. Nhiệm kỳ 1991 - 1997:
* Giuse Đào Văn Ngữ - Trùm chánh (Rip)
* Phêrô Nguyễn Ngọc Nam - Trùm phó (Rip)
* Phêrô Đào Văn Tích - Thư ký
11. Nhiệm kỳ 1997 - 2006:
* Phêrô Cao Văn Quyên - Trùm chánh
* Phêrô Đào Văn Đến - Trùm phó (Rip)
* Phêrô Đào Văn Hà - Thư ký (Chuyển sinh hoạt xứ khác)
12. Nhiệm kỳ 2006 - 2013:
* Phêrô Đào Văn Đâu - Trùm chánh
* Giuse Đào Văn Thời - Trùm phó I
* Phêrô Đào Kim Ngọc - Trùm phó II
* Phêrô Đào Văn Sinh - Thư ký
13. Nhiệm kỳ 2013 - 2017: