Giáo họ 5B - Thánh Gioan Tông Đồ

  • Địa chỉ: 2287 Phạm Thế Hiển, P.6, Q. 8
  • Bổn mạng: Đức Mẹ Mân Côi
  • Điện thoại: 39812896 - 3856 9139
  • Năm thành lập: 1955 - 1972

GIÁO HỌ 5B - THÁNH GIOAN TÔNG ĐỒ

Lễ Quan Thầy: Lễ kính Thánh Gioan Tông đồ (ngày 27 tháng 12)
1. Địa giới: Phía Bắc giáp giáo xứ Bình Thái, Tây giáp giáo họ 5A, Đông Nam là đường Phạm Thế Hiển thuộc phường 6 quận 8 - đối diện giáo họ 4
2. Năm thành lập: 1955. Số giáo dân ban đầu 190; hiện nay là 650 người.
3. Điều hành: Ban chấp hành giáo họ được quý chức và giáo dân bầu ra trong Đại hội gồm: 01 trùm chánh, 02 trùm phó, 01 thư ký.
4. Sinh hoạt Mục vụ:
- Luôn có tinh thần tương thân tương ái, không phân biệt tôn giáo.
- Giúp đỡ, động viên các gia đình tham gia sinh hoạt chung của giáo xứ, giáo họ.
- khuyến khích các giới học hỏi, nâng cao dân trí, dấn thân phục vụ Giáo hội và xã hội.
- Giúp đỡ, động viên các con em trong giáo họ học hỏi về Ơn gọi.
5. Linh mục, tu sĩ xuất thân từ giáo họ 5B:
- Linh mục:
* Phanxicô Xaviê Trần Văn Thi - chính xứ Lạc Quang,
* Giuse Mai Văn Thịnh (Dòng Chúa Cứu Thế - Australia)nh xứ giáo xứ Trung Bắc
- Nam tu sinh:
* Micaerua Trần Phạm Hoàng Gia Thi - Dòng Don Bosco
* Giuse Đặng Kim Hải - Đại Chủng Viện Thánh Giuse.
- Nữ tu:
*
6. Nhiệm kỳ Ban Chấp hành giáo họ qua từng thời kỳ:
a/ Ban Chấp hành đương nhiệm:
Nhiệm kỳ 2011 - 2015:
* Phêrô Mai Công Mạnh - Trùm chánh
* Phaolô Phạm Phú Trung - Trùm phó I
* Phêrô Nguyễn Hữu Dũng - Trùm phó II
* Giuse Phạm Hữu Hiếu - Thư ký
b/ Các Ban Chấp hành tiền nhiệm:
1. Nhiệm kỳ 1955 - 1956:
* Giuse Đỗ Căn - Trùm chánh (Rip)
* GB. Phạm Quang Tiếp - Trùm phó
* Rôcô Hoàng Xuân Thưởng - Thư ký
2. Nhiệm kỳ 1956 - 1958:
* Ô. Thứ - Trùm chánh (Rip)
* Giuse Lê Văn Xuân - Thư ký (Rip)
3. Nhiệm kỳ 1958 - 1961:
* Giuse Trần Huynh - Trùm chánh (Rip)
* Rôcô Hoàng Xuân Thưởng - Thư ký
4. Nhiệm kỳ 1961 - 1965:
* Antôn Nguyễn Viết - Trùm chánh (Hiện nay ở Australia)
* Ô. Nguyễn Văn Long - Thư ký (Rip)
5. Nhiệm kỳ 1965 - 1970:
* Giacôbê Phạm Tứ - Trùm chánh (Rip)
* Augustinô Phạm Tuyên - Trùm phó (Rip)
* Giuse Phạm Xuân Lộc - Thư ký (Rip)
6. Nhiệm kỳ 1970 - 1973:
* GB. Phạm Quang Tiếp - Trùm chánh
* Antôn Phạm Như Công - Trùm phó
* Giuse Phạm Xuân Lộc - Thư ký (Rip)
7. Nhiệm kỳ 1973 - 1975:
* Giuse Nguyễn Văn Bình - Trùm chánh (Rip)
* Gioan Kim Nguyễn Văn Luận - Trùm phó (Rip)
* Phêrô Phạm Văn Thái - Thư ký
* Phêrô Phan Tý - Quản giáo
8. Nhiệm kỳ 1975 - 1979:
* Gioan Kim Trần Văn Luận - Trùm chánh (Rip)
* Phêrô Trần Khang - Trùm phó I (Rip)
* Phaolô Vũ Khánh Thành - Trùm phó II (Rip)
* Inhaxiô Trần Thanh - Thư ký (Rip)
* Vincentê Đinh Văn Được - Quản giáo (Rip)
9. Nhiệm kỳ 1979 - 1986:
* Antôn Phạm Như Công - Trùm chánh
* Giuse Hoàng Văn Cử - Trùm phó I
* Phêrô Vũ Văn Phượng - Trùm phó II (Rip)
* Antôn Trần Văn Tùy - Thư ký
* Giuse Nguyễn Văn Thu - Quản giáo (Rip)
10. Nhiệm kỳ 1986 - 1991:
* Antôn Lê Yến - Trùm chánh (Rip)
* Giuse Trần Văn Cảnh - Trùm phó (Rip)
* Gioan Trinh Huy Dần - Thư ký
11. Nhiệm kỳ 1991 - 1996:
* Gioan Nguyễn Đức Toàn - Trùm chánh
* Antôn Đỗ Xuân Vinh - Trùm phó (Rip)
* Giuse Vũ Văn Hưng - Thư ký
12. Nhiệm kỳ 1996 - 2004:
* Giuse Phạm Hữu Phúc - Trùm chánh
* Giuse Nguyễn Văn Nam - Trùm phó I
* Giuse Đinh Công Bằng - Trùm phó II
* Giuse Nguyễn Ngọc Đức - Thư ký
13. Nhiệm kỳ 2004 - 2006:
* Giuse Nguyễn Văn Nam - Trùm chánh
* Phêrô Ngô Phú Cường - Trùm phó I
* Phaolô TRần Văn Cường - Trùm phó II
* Antôn Nguyễn Mạnh Hùng - Thư ký
14. Nhiệm kỳ 2006 - 2011:
* Giuse Nguyễn Ngọc Đức - Trùm chánh
* Phêrô Mai Công Mạnh - Trùm phó
* Giuse Trần Văn Phượng - Trùm phó
* Giuse Nguyễn Văn Tài - Thư ký
15. Nhiệm kỳ 2011 - 2015:
* Viên chức vọng họ:
- Ông cựu chánh Phúc
- Bà cựu Hồng
- Bà cựu Liễu