Giáo họ 4 - Thánh Phaolô trở lại

  • Địa chỉ: 2287 Phạm Thế Hiển, P.6, Q. 8
  • Bổn mạng: Đức Mẹ Mân Côi
  • Điện thoại: 39812896 - 3856 9139
  • Năm thành lập: 1955 - 1972

GIÁO HỌ 4 - THÁNH PHAOLÔ TRỞ LẠI

Lễ Quan Thầy: Thánh Phaolô Trở lại (25/1)
1. Địa giới: Đông bắc giáp giáo xứ Bình Thái; Tây nam giáo giáo họ 3; Đông nam giáp đường Phạm Thế hiển; Tây bắc giáp sông Kênh Đôi; Giáo họ 4 trải dài bên trục lộ đường Phạm Thế Hiển, phường 6 quận 8, từ nhà số 2000 đến nhà số 2118.
2. Năm thành lập: 1955, số giáo dân đầu tiên 150 người; hiện nay là 120 gia đình với tổng số 620 giáo dân.
3. Điều hành: Ban chấp hành giáo họ được giáo dân bầu ra trong Đại hội gồm: 01 trùm chánh, 02 trùm phó, 01 thư ký.
4. Sinh hoạt Mục vụ:
- Đa phần giáo dân trong giáo họ thuộc thành phần lao động và có sự đoàn kết gắn bó, tương trợ lẫn nhau.
- Quý cố, quý chức tân-cựu BCH luôn quan tâm, động viên các gia đình tham gia sinh hoạt chung của giáo xứ, giáo họ.
- khuyến khích các giới học hỏi, nâng cao dân trí, dấn thân phục vụ Giáo hội và xã hội.
- Giúp đỡ, động viên các con em trong giáo họ học hỏi về Ơn gọi.
- Vào mỗi tối thứ bảy hàng tuần, lúc 19 giờ, cung nghinh Đức Mẹ luân phiên đến các gia đình trong giáo họ để làm giờ kinh Mân Côi dâng gia đình cho Đức Mẹ.
5. Linh mục, tu sĩ xuất thân từ giáo họ 4:
- Linh mục:
* Phêrô Phan Khắc Triển, sinh năm 1973, năm thụ phong 2003, hiện nay: chính xứ giáo xứ Cao Thái, Hạt Thủ Thiêm.
- Nam tu Sĩ:
* Tôma Trần Đức Trung Hiếu (Tu Hội T.G - Vinh Sơn)
- Nữ tu:
* Têrêsa Phan Thị Hà, năm sinh 1952, năm khấn 1978 (Dòng Đức Bà Truyền Giáo)
* Têrêsa Ngô Thị Hoàng Bích, năm vĩnh khấn 2010 (Cộng đoàn Thiên Phúc)
6. Nhiệm kỳ BCH giáo họ qua từng thời kỳ:
(Hình BCH đương nhiệm khóa 13 - đang cập nhật)
a/ Ban Chấp hành đương nhiệm:
 Nhiệm kỳ 2011 - 2015:
* Phaolô Trần Quốc Hùng (Đăng) - Trùm chánh
* Phêrô Phạm Thanh Liêm (Hoàng) - Trùm phó
* Đominicô Bùi Đăng Hoàng - Trùm phó
* Tôma Aquinô Nguyễn Công Hiến - Thư ký
b/ Các Ban Chấp hành tiền nhiệm:
1. Nhiệm kỳ 1955 - 1958:
* Lôrensô Lê Văn Hiệp - Trùm chánh (Rip)
2. Nhiệm kỳ 1958 - 1962:
* Giuse Trần Trinh - Trùm chánh (Rip)
* Giuse Nguyễn Thới - Trùm phó (Rip)
* Antôn Nguyễn Văn Xuân (Thức) - Thủ quỹ (Rip)
* Giuse Lê Vạn - Quản giáo (Rip)
3. Nhiệm kỳ 1962 - 1968:
* Giuse Trần Lành - Trùm chánh (Rip)
* Stêphanô Nguyễn Văn Huy - Trùm phó (Rip)
* GB. Lại Thế Cửu - Thư ký (Rip)
* Raphael Nguyễn Công Lý - Quản giáo
4. Nhiệm kỳ 1968 - 1970:
* Giuse Mai Văn Đắc - Trùm chánh (Rip)
* Đôminicô Bùi Đăng Hanh - Trùm phó (Rip)
* Phaolô Nguyễn Xuân Thu - Thư ký (USA)
* Antôn Nguyễn Văn Xuân (Thức) - Thủ quỹ (Rip)
* Raphael Nguyễn Công Lý - Quản giáo
5. Nhiệm kỳ 1970 - 1973:
* Giuse Nguyễn Văn Vĩnh - Trùm chánh (Rip)
* Giacôbê Phạm Văn Nghiễm (Lục) - Trùm phó (Rip)
* Giuse Trần Văn Thành - Trùm phó (Rip)
* Phêrô Vũ Văn Sáng - Thư ký
* Phêrô Lã Đình Dục - Quản giáo (Rip)
6. Nhiệm kỳ 1973 - 1977:
* GB. Phạm Văn Sơn - Trùm chánh (Rip)
* Phêrô Đỗ Nghị - Trùm phó (Rip)
* Giuse Lê Hùng Đức - Thư ký (USA)
* Antôn Nguyễn Văn Xuân (Thức) - Thủ quỹ (Rip)
* Martinô Phan Dân An - Quản giáo
7. Nhiệm kỳ 1977 - 1980:
* GB. Phạm Văn Sơn - Trùm chánh (Rip)
* Martinô Phan Dân An - Trùm phó
* Phêrô Nguyễn Văn Hiển (Tuyển) - Thư ký
8. Nhiệm kỳ 1980 - 1988:
* GB. Phạm Văn Sơn - Trùm chánh (Rip)
* Martinô Phan Dân An - Trùm phó
* Phêrô Nguyễn Văn Hiển (Tuyển) - Thư ký
* Phêrô Nguyễn Văn Ngọ - Quản giáo (Rip)
9. Nhiệm kỳ 1988 - 1994:
* GB. Trần Đức Năm - Trùm chánh (Rip)
* Giuse Trần Ngọc Hoàn - Trùm phó
* Rôcô Nguyễn Ngọc Thu - Thư ký (chuyển sinh hoạt tại Gx.Bình Thuận-hạt Bình An)
10. Nhiệm kỳ 1994 - 1999:
* Rôcô Nguyễn Đức Phi - Trùm chánh
* Phêrô Hoàng Văn Y - Trùm phó
* Giuse Nguyễn Văn Cường - Thư ký
* Phaolô Phạm Thanh Sơn - Quản giáo (Rip)
11. Nhiệm kỳ 1999 - 2005:
* Phêrô Vũ Quốc Tuấn - Trùm chánh (USA)
* Giuse Lại Minh Đức - Trùm phó
* Bênêđictô Phạm Quang Luyến - Trùm phó
* Giuse Trần Đức Tân - Thư ký (Aus.)
12. Nhiệm kỳ 2005 - 2011:
* Giuse Hoàng Quốc Toản - Trùm chánh
* Phaolô Nguyễn Văn Đông - Trùm phó
* Andrê Nguyễn Văn Hòa - Trùm phó
* Antôn Phan Khắc Tiến - Thư ký
13. Nhiệm kỳ 2011 - 2013:
* Phaolô Trần Quốc Hùng ( Đăng) - Trùm chánh
* Phêrô Phạm THanh Liêm - Trùm phó I
* Dominicô Bùi Đăng Hoàng - Trùm phó II
* Tôma Aquinô Nguyễn Công Hiến - Thư ký
* Quý chức & viên chức vọng họ:
- Ông cựu trùm chánh Ninh
- Ông cựu trùm chánh Cự
- Bà cựu Mạnh (cựu chánh hội Nam nhạc)
- Bà cựu Liên (cựu trưởng ban Giáo lý)
- Bà cựu Loan (cựu đoàn trưởng Thanh nữ)
- Bà cựu Sen (cựu thư ký hội Bảy Sự)
- Bà cựu Ngát (cựu thủ quỹ đoàn Con Đức Mẹ)
- Bà cựu Hòa (cựu đoàn trưởng Con Đức Mẹ)
- Bà Cựu Hằng (cựu thủ quỹ đoàn Con Đức Mẹ)
- Bà cựu Vãng (cựu đoàn trưởng Con Đức Mẹ)
- Ông cựu Đồng (cựu đoàn phó Thiếu nhi Thánh thể)
- Ông cựu Bông (cựu thư ký hội PTTT)
- Ông cựu Vĩnh (cựu phó hội Lêgiô)
- Ông cựu Hoàng (cựu đoàn trưởng HHTM)
- Bà cựu Xuân (cựu thủ quỹ ca đoàn Phụng vụ)