Giáo họ 3 - Thánh Phanxicô Xaviê

  • Địa chỉ: 2287 Phạm Thế Hiển, P.6, Q. 8
  • Bổn mạng: Đức Mẹ Mân Côi
  • Điện thoại: 39812896 - 3856 9139
  • Năm thành lập: 1955 - 1972

GIÁO HỌ 3 - THÁNH PHANXICÔ XAVIÊ

Lễ Quan Thày: Thánh Phanxicô Xaviê (ngày 3 tháng 12)
1. Địa giới: Cạnh bờ sông Kênh Đôi đường Phạm Thế Hiển phường 6 quận 8, từ chợ Bình An đến giáp giáo họ 4 (hẻm 1998).
2. Năm thành lập: 1956, số giáo dân hiện nay 338 người.
3. Điều hành: Ban chấp hành giáo họ hiện nay gồm 01 trùm chánh, 02 trùm phó, 01 thư ký.
4. Sinh hoạt Mục vụ:
- Luôn có tinh thần tương thân, tương ái không phân biệt lương - giáo
- Giúp đỡ, động viên các gia đình tham gia sinh hoạt chung của giáo xứ, giáo họ
- Khuyến khích các giới học hỏi, nâng cao dân trí, dấn thân phục vụ Giáo hội và xã hội
- Khuyến khích, giúp đỡ các con em trong giáo họ học hỏi về Ơn gọi.
5. Linh mục - tu sĩ xuất thân từ giáo họ 3:
- Linh mục:
* Giuse Trần Năng Luật, sinh năm 1928, hiện nay: chính xứ Châu Sam, hạt Hóc Môn.
* GB. Nguyễn Văn Hiếu, sinh năm 1949, hiện nay: chính xứ giáo xứ Bình Thái, hạt Bình An
- Nữ tu:
* Maria Nguyễn Thị Thược (Dòng Đức Bà Truyền Giáo - Notre Dame des Mission)
* Maria Nguyễn Thị Tuyến, sinh năm 1956 (Dòng MTG - Hòa Huông)
* Têrêsa Nguyễn Thị Bích Thủy (Tổng phụ trách Dòng MTG Gò vấp)
6. Nhiệm kỳ BCH giáo họ qua từng thời kỳ:
a/ Ban Chấp hành đương nhiệm:
 Nhiệm kỳ 2012 - 2016:
* Phêrô Nguyễn Thắng - Trùm chánh
* Phaolô Vũ Quốc Khánh - Trùm phó I
* Gioan Trần Văn Bằng - Trùm phó
* FX. Nguyễn Văn Tâm - Thư ký
b/ Các Ban Chấp hành tiền nhiệm:
1. Nhiệm kỳ 1957 - 1961:
* Giuse Nguyễn Văn Pho - Trùm chánh
* Batôlômêô Vũ Tĩnh - Thư ký
* Giuse Nguyễn Văn - Quản giáo
2. Nhiệm kỳ 1961 - 1964:
* Giuse Đoàn Phúc Ái - Trùm chánh
* Batôlômêô Vũ Tĩnh - Thư ký
* Giuse Nguyễn Văn - Quản giáo
3. Nhiệm kỳ 1964 - 1967:
* Phêrô Nguyễn Văn Chức - Trùm chánh
* Giuse Nguyễn Văn Hải - Thư ký
* Giuse Nguyễn Văn - Quản giáo
4. Nhiệm kỳ 1967 - 1970:
* Phêrô Nguyễn Mỹ - Trùm chánh
* Giuse Nguyễn Văn Luân - Thư ký
5. Nhiệm kỳ 1970 - 1974:
* Antôn Trần Văn Định - Trùm chánh
* Phêrô Hoàng Tiến - Trùm phó
* Phêrô Nguyễn Đức Tâm - Thư ký
6. Nhiệm kỳ 1974 - 1984:
* Gioan Vũ Kim - Trùm chánh
* Phaolô Nguyễn Văn My - Trùm phó
* Phaolô Nguyễn Văn bỉnh - Trùm phó
* Vincentê Trương Tiến Bảo - Trùm phó
* Giuse Nguyễn Văn Tòng - Thư ký
* Phêrô Nguyễn Văn Hạnh - Thư ký
* Phêrô Nguyễn Văn Tề - Thư ký kiêm quản giáo
* Antôn Vũ Văn Thơm - Quản giáo
7. Nhiệm kỳ 1984 - 1989:
* Rôcô Nguyễn Văn Tý - Trùm chánh
* Giuse Trần Phượng - Trùm phó
* Giuse Nguyễn Văn Học - Thư ký
* Phêrô Nguyễn Lạc Thiều - Quản giáo
8. Nhiệm kỳ 1990 - 1995:
* Giuse Bùi Văn Hậu - Trùm chánh
* Phêrô Trần Văn Lộc - Trùm phó
* Vincentê Phạm Đình Phương - Thư ký
9. Nhiệm kỳ 1995 - 2001:
* Vincentê Phạm Đình Phương  - Trùm chánh
* Phêrô Vũ Ngọc Lâm - Trùm phó
* Phêrô Nguyễn Quang Trung - Thư ký
10. Nhiệm kỳ 2001 - 2007:
* Phanxicô Nguyễn Thiện  Đức - Trùm chánh
* Phêrô Nguyễn Văn Tiến - Trùm phó
* Giuse Nguyễn Ngọc Đức - Thư ký
11. Nhiệm kỳ 2007 - 2012:
* Phêrô Nguyễn Thắng - Trùm chánh
* Vincentê Trương Vĩnh Phúc - Trùm phó
* Phaolô Vũ Quốc Khánh - Thư ký
12. Nhiệm kỳ 2012 - 2016:
* Phêrô Nguyễn Thắng - Trùm chánh
* Phaolô Vũ Quốc Khánh - Trùm phó I
* Gioan Trần Văn Bằng - Trùm phó II
* Fx. Nguyễn Văn Tâm - Thư ký