Giáo họ 1B - Thánh Phêrô

  • Địa chỉ: 2287 Phạm Thế Hiển, P.6, Q. 8
  • Bổn mạng: Đức Mẹ Mân Côi
  • Điện thoại: 39812896 - 3856 9139
  • Năm thành lập: 1955 - 1972

GIÁO HỌ 1B - THÁNH PHÊRÔ TÔNG ĐỒ           
               

Lễ Quan Thầy: Thánh Phêrô Tông Đồ (29 tháng 6)
1. Địa giới: Đầu phường 7 quận 8 - Từ cuối cầu Bà Tàng đến Nhà máy Bột Mì Bình An.
2. Năm thành lập: 1956, tách từ khu 1 thành giáo họ 1B; có 185 gia đình, 1250 giáo dân.
3. Điều hành: Ban chấp hành giáo họ được giáo dân bầu ra trong Đại hội gồm: 01 trùm chánh, 02 trùm phó, 01 thư ký.
* Sinh hoạt định kỳ: Đại hội trong giáo họ, tổ chức mừng lễ Quan Thày, bầu tân BCH, tất niên và các vấn đề quan trọng theo yêu cầu trong giáo họ hoặc theo chỉ đạo của Cha xứ, Ban thường vụ HĐMV/GX.
* Họp bất thường: Quý chức tân cựu và đại diện các gia đình được nhóm họp mỗi khi có thành viên trong giáo họ qua đời. Các việc đột xuất cần giải quyết theo yêu cầu trong giáo họ hoặc theo sự chỉ đạo của Cha xứ, BTV/HĐMV.GX - có sự hiện diện tân, cựu BCH hoặc cần thiết có sự hiện diện các gia đình trong giáo họ.
4. Hoạt động tông đồ:
- Luôn có tinh thần tương thân tương ái, không phân biệt tôn giáo.
- Giúp đỡ, động viên các gia đình tham gia sinh hoạt chung của giáo xứ, giáo họ.
- khuyến khích các giới học hỏi, nâng cao dân trí, dấn thân phục vụ Giáo hội và xã hội.
- Giúp đỡ, động viên các con em trong giáo họ học hỏi về Ơn gọi.
5. Linh mục, tu sĩ xuất thân từ giáo họ 1B:
- Linh mục:
* Phaolô Lê Đức Huân, sinh năm 1945, thụ phong 1972 (Lm. Tổng Đại diện GP Đalạt).
* Isiđôrô Nguyễn Bá Kỳ, sinh năm 1944, thụ phong 1972 (Hoa Kỳ)
* Giuse Phạm Văn Bảo, sinh năm 1952, thụ phong 1994 (Dòng Chúa Cứu Thế Saigon)
* Fx. Phạm Đình Sơn, sinh năm 1958, thụ phong 1994 (Nhật Bản)
* Giuse Đinh Đức Thịnh, sinh năm 1966, thụ phong 2001 (Chính xứ Nhà thờ Thánh Giuse)
* Giuse Phạm Đại Quang (SDB)
* Lôrensô Nguyễn Văn Công, thụ phong 2009 (Dòng Xitô - Lâm Đồng)
- Nam tu sinh:
* Giuse Nguyễn Văn Khiêm (Dòng Xitô - Lâm Đồng)
* Giuse Nguyễn Quang Tuyên (Dòng Xitô - Lâm Đồng)
* Phêrô Phạm Hữu Chí (Dòng Hiến Sĩ Đức Mẹ Vô Nhiễm)
* Giuse Nguyễn Ngọc Tâm (Đại Chủng Viện Thánh Giuse)
- Nữ tu:
* Louis Nguyễn Thị Nhung (Dòng Chúa Quan Phòng - Cần Thơ)
* Têrêsa Hoàng Thị Cúc, sinh năm 1954, năm khấn 1982, Dòng Mến Thánh Giá Gòvấp
* Rosa Trần Thị Ơn (Dòng Mến Thánh Giá Dalat)
* Maria Đinh Thị Kim Yến, Dòng Phaolô - Saigon)
* Têrêsa Nguyễn Thị Thu Trang, Dòng Đaminh - Saigon)
* Têrêsa Nguyễn Thị Bích Vân, Dòng Lasan - Hoa kỳ)
* Cêcilia Nguyễn Thị Kim Chi, Dòng Mến Thánh Giá - Gòvấp)
* Cêcilia Nguyễn Thị Thu Hương, Dòng Chúa Giêsu Hài Đồng
6. Nhiệm kỳ BCH giáo họ qua từng thời kỳ:
a/ Ban Chấp hành đương nhiệm:
Nhiệm kỳ 2012 - 2016:
* Giuse Phạm Ngọc Châu - Trùm chánh
* Luca Nguyễn Hoàng Long - Trùm phó I
* Giuse Trần Miêng - Trùm phó II (2012 - 2013 Rip)
* Giuse Mai Thanh Bình - Trùm phó II (2013 - 2016)
* Phêrô Nguyễn Chí Hoành - Thư ký
b/ Các Ban Chấp hành tiền nhiệm:
1. Nhiệm kỳ 1956 - 1959:
* Phêrô Trần Văn Tĩnh - Trùm chánh
* Augustinô Nguyễn Đạo - Quản giáo
2. Nhiệm kỳ 1959 - 1962:
* Phêrô Trần Văn Mão - Trùm chánh
* Stêphanô Phạm Văn Phúc - Trùm phó
* Ô. Quỳnh - Thư ký
* Ô. Trần Văn Luận - Quản giáo
3. Nhiệm kỳ 1962 - 1966:
* Phêrô Phạm Văn Lại - Trùm chánh
* Phêrô Vũ Văn Tư - Trùm phó
* Antôn Nguyễn Văn Thư - Thư ký
* Lôrensô Trần Chẩu - Thủ quỹ
* Isiđôrô Phạm Thưởng - Quản giáo
4. Nhiệm kỳ 1966 - 1969:
* Stêphanô Phạm Văn Phúc - Trùm chánh
* Phêrô Phạm Văn Tàng - Trùm phó
* Phêrô Trần Quang Năm - Thư ký
* Antôn Phạm Văn Giáp - Thủ quỹ
* Ô. Bình - Quản giáo
5. Nhiệm kỳ 1969 - 1972:
* Phêrô Trần Bá Tiền - Trùm chánh
* Lôrensô Trần Văn Tỵ - Trùm phó
* FX. Phạm Khuê - Trùm phó
* GB. Mai Hùng Phi - Trùm phó
* Gioan Nguyễn Văn Tính - Thư ký
* GB. Lưu Ngữ - Quản giáo
6. Nhiệm kỳ 1972 - 1975:
* Lôrensô Trần Văn Tỵ - Trùm chánh
* Vincentê Nguyễn Tự - Trùm phó
* GB. Nguyễn Công Trứ - Thư ký
* Phaolô Vũ Toàn - Thủ quỹ
* GB. Phạm Văn Tung - Quản giáo
7. Nhiệm kỳ 1975 - 1979:
* Vicentê Nguyễn Tự - Trùm chánh
* Phêrô Nguyễn Văn Thái - Trùm phó
* Phêrô Phạm Văn Thơ - Thư ký
* Giuse Nguyễn Công Toản - Quản giáo
8. Nhiệm kỳ 1979 - 1982:
* Phêrô Phạm Văn Tàng - Trùm chánh
* Giacôbê Nguyễn Ky - Trùm phó
* Giacôbê Nguyễn Văn Chiêu - Thư ký
* Antôn Đinh Bá Thi - Quản giáo
9. Nhiệm kỳ 1982 - 1986:
* Giacôbê Nguyễn Ky - Trùm chánh
* Đôminicô Trần Ngọc Hảo - Trùm phó
* Phêrô Phạm Văn Định - Thư ký
* Phaolô Nguyễn Ngọc Chất - Quản giáo
10. Nhiệm kỳ 1986 - 1990:
* GB. Nguyễn Đức Hiệp - Trùm chánh
* Phêrô Nguyễn Đức Thuần - Trùm phó
* Giuse Phạm Văn Tiệp - Thư ký
* Antôn Trinh Quang Phong - Quản giáo
11. Nhiệm kỳ 1990 - 1995:
* Phaolô Vũ Toàn - Trùm chánh
* Phêrô Phạm Văn Long - Trùm phó
* Phaolô Trần Văn Hùng - Trùm phó
* Phaolô Hoàng Văn Trí - Thư ký
12. Nhiệm kỳ 1995 - 2000:
* Phêrô Phạm Liêm - Trùm chánh
* Vincentê Phạm Bá Lộc - Trùm phó
* Antôn Đinh Nguyên Hùng - Trùm phó
* Giuse Nguyễn Xuân Phụ - Thư ký
13. Nhiệm kỳ 2000 - 2005:
* Andrê Lê Văn Thi - Trùm chánh
* Phêrô Trần Văn Hiểu - Trùm phó
* GB. Đinh Trọng Dụng - Trùm phó
* Giuse Nguyễn Viết Hiệp - Thư ký
14. Nhiệm kỳ 2006 - 2012:
* Phêrô Nguyễn Đức Nhân - Trùm chánh
* Phêrô Phạm Tân Lập - Trùm phó
* Phaolô Trần Tiến Thi - Trùm phó
* Gioan Trần Trung Tiến - Thư ký
15. Nhiệm kỳ 2012 - 2016
* Giuse Phạm Ngọc Châu - Trùm chánh
* Luca Hoàng Minh Long - Trùm phó
* Giuse Trần Miêng - Trùm phó (Rip 2013)
* Giuse Mai Thanh Bình - Trùm phó (2013 - 2016)
* Phêrô Nguyễn Chí Hoành - Thư ký