Giáo họ 1A - Thánh Tâm Chúa Giêsu

  • Địa chỉ: 2287 Phạm Thế Hiển, P.6, Q. 8
  • Bổn mạng: Đức Mẹ Mân Côi
  • Điện thoại: 39812896 - 3856 9139
  • Năm thành lập: 1955 - 1972

GIÁO HỌ 1A - THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU

Quan Thầy:  Lễ Thánh Tâm Chúa (Trong tháng kính Thánh Tâm-Tháng 6)
1. Địa giới: Quanh khuôn viên Nhà thờ Giáo xứ, dọc hai bên đường Phạm Thế Hiển phường 6 quận 8, từ cầu Bà Tàng đến chợ Bình An.
2. Năm thành lập: 1956, tách từ khu 1 thành giáo họ Thánh Tâm Chúa -1A; Số giáo dân tiên khởi: 400 người, hiện nay: 2462 người.
3. Nét đặc trưng: Trong địa bàn giáo họ 1A có khuôn viên nhà thờ, nhà xứ, tu viện Mến Thánh giá Bình An, Trường trung học cơ sở (thuộc khuôn viên nhà xứ), nghĩa trang phường 6, khu đất trống - có trường tiểu học Bùi Minh Trực, chùa Từ Hoàn, Đình  Ông, nhà lưu niệm chủ tịch Tôn Đức Thắng.
4. Sinh hoạt - Điều hành: Tùy thời điểm, hoàn cảnh thực tế, BCH giáo họ được giáo dân bầu ra trong dịp Đại hội gồm: trùm chánh, trùm phó, thư ký, thủ quỹ, quản giáo. Hiện nay, BCH giáo họ gồm: 01 trùm chánh, 03 trùm phó, 01 thư ký, 01 trưởng ban thanh niên.
* Sinh hoạt định kỳ:
- Đại hội: tổ chức mừng lễ Quan Thày, bầu tân BCH, tổng kết cuối năm và các vấn đề quan trọng theo yêu cầu trong giáo họ hoặc theo chỉ đạo của Cha xứ, Ban thường vụ HĐMV/GX.
* Họp bất thường:
- Quý chức tân cựu và đại diện các gia đình được nhóm họp mỗi khi có thành viên trong giáo họ qua đời. Các việc đột xuất cần giải quyết theo yêu cầu trong giáo họ hoặc theo sự chỉ đạo của Cha xứ, BTV/HĐMV.GX - có sự hiện diện tân, cựu BCH hoặc cần thiết có sự hiện diện các gia đình trong giáo họ.
5. Hoạt động tông đồ:
- Luôn có tinh thần tương thân tương ái, không phân biệt lương giáo.
- Giúp đỡ, động viên các gia đình tham gia sinh hoạt chung của giáo xứ, giáo họ.
- khuyến khích các giới học hỏi, nâng cao dân trí, dấn thân phục vụ Giáo hội và xã hội.
- Giúp đỡ, động viên các con em trong giáo họ học hỏi về Ơn gọi.
6. Linh mục, tu sĩ xuất thân từ giáo họ 1A:
- Linh mục:
* Phaolô Mai Văn Tôn, sinh năm 1943, thụ phong 1970 (Rip).
* Antôn Mai Đức Huy, sinh năm 1945, thụ phong 1972, hiện nay: chính xứ giáo xứ Phú Hòa-hạt Phú Thọ.
* Giuse Mai Tri Thức, sinh năm 1940, thụ phong 1970 (Rip)
* Phêrô Phan Tri Văn (Anh Quốc)
* Phanxicô Xaviê Trần Minh Hiếu, sinh năm 1972, thụ phong 2010 (Phụ tá giáo xứ Chí Hòa, hạt Chí Hòa)
* Đaminh Saviô Phạm Chí Huynh, thụ phong 2011 (Dòng Ngôi Lời - Hoa Kỳ).
* Phêrô Vũ Anh Tuấn (SDB)
- Nam tu sinh:
* Thầy Giuse Trần Thế - Dòng Đồng Công.
* Phanxicô Trần Quốc Tuấn (SDB)
* Gioan Nguyễn Anh Tuấn (SDB)
- Nam dự tu:
* Giuse Nguyễn Thế Vinh, sinh năm 1988, năm gia nhập 2007 (ĐCV Thánh Giuse)
* Đaminh Saviô Nguyễn Dương Anh, sinh năm 1989, năm gia nhập 2007 (ĐCV Thánh Giuse)
* Augustinô Nguyễn Bùi Duy Cường, sinh năm 1992, năm gia nhập 2010 (ĐCV Thánh Giuse)
* Luca Trần Đức Thắng, sinh năm 1992, năm gia nhập 2010 (ĐCV Thánh Giuse)
- Nữ tu:
* Maria Phạm Thị Hoa, sinh năm 1955, năm khấn 1989 (Dòng Trinh Vương - Bùi Chu)
* Rosa Trần Thị Ơn, sinh năm 1951, năm khấn 1972 (Dòng MTG Đalat)
* Têrêsa Nguyễn Thị Bích Thuỷn sinh năm 1967, năm khấn 1998 (Dòng MTG - Gòvấp)
* Têrêsa Nguyễn Thị Cẩm Tú, sinh năm 1973, năm khấn 2002 (Dòng Phaolô Thiện Bản)
* Anna Trần Thị Bạch Yến (Dòng Thừa Sai Đức Mẹ)
* Maria Mai Thị Sửu (Tu hội Tôi Tá Thánh Tâm)
* Maria Nguyễn Thị Ngát, sinh năm 1950, năm khấn 1992 (Tu hội Tôi Tá Thánh Tâm)
* Maria G. Nguyễn Thị THanh Nga, sinh năm 1962, năm khấn 1998 (Tu hội Tôi Tá Thánh Tâm)
* Anna Phan Thị Thanh, sinh năm 1945, năm khấn 1993 (Tu hội Tôi Tá Thánh Tâm)
7. Nhiệm kỳ BCH giáo họ qua từng thời kỳ:
a/ Ban Chấp hành đương nhiệm:
 Nhiệm kỳ 2011 - 2015:
* Giuse Phạm Tiến Thành - Trùm chánh
* Antôn Phạm Đình Khôi - Trùm phó
* Giuse Hoàng Văn Sang - Trùm phó
* GB. Nguyễn Kim Tân - Trùm phó
* Giuse Nguyễn Thu Hồ - Thư ký
b/ Các Ban Chấp hành tiền nhiệm:
1. Nhiệm kỳ 1956 - 1962:
* Giuse Đỗ Tương - Trùm chánh (Rip)
* Giuse Nguyễn Công Thành - Trùm phó, đặc trách thanh niên
* Phêrô Nguyễn Văn Hiền - Thư ký (Rip)
* Giuse Mai Kỷ - Quản giáo (Rip)
2. Nhiệm kỳ 1962 - 1964:
* Đôminicô Lưu Văn Điềm - Trùm chánh (Rip)
* Giuse Đỗ Rao - Trùm phó (Rip)
* Phanxicô Trần Văn Đạm - Trùm phó(Rip)
* Giuse Vũ Văn Thuận - Quản giáo (Rip)
* Giuse Bùi Văn Hỗ - Quản giáo
3. Nhiệm kỳ 1967 - 1969:
* Phêrô Trần Văn Phú - Trùm chánh (Rip)
* Giuse Lương Bá Cậy - Trùm phó (Rip)
* Giuse Đỗ Văn Phúc - Thư ký (Rip)
* Phêrô Nguyễn Văn Mão - Quản giáo (Rip)
* Giuse Vũ Văn Phán - Quản giáo (Rip)
4. Nhiệm kỳ 1969 - 1972:
* Phêrô Vũ Ngọc Đoàn - Trùm chánh (Rip)
* Phêrô Nguyễn Văn Mão - Trùm phó (Rip)
* Vincentê Nguyễn Văn Lý - Trùm phó (Rip)
* Giuse Nguyễn Văn Viết - Thủ quỹ
* Marcô Nguyễn Ngọc Hân - Thư ký
* Phêrô Vũ Đình Lạch - Quản giáo
* Giuse Đinh Quế - Quản giáo (Rip)
5. Nhiệm kỳ 1972 - 1975:
* Phêrô Nguyễn Văn Mão - Trùm chánh(Rip)
* Giuse Nguyễn Văn Ký - Trùm phó (Rip)
* Phaolô Nguyện Văn Nha - Trùm phó (Rip)
* Marcô Nguyễn Văn Bằng - Thư ký (Rip)
* Giuse Trần Văn Vân - Thủ quỹ (Rip)
* Đôminicô Đinh Công Hoán - Quản giáo (Rip)
* Giuse Phạm Văn Luận - Quản giáo (Rip)
* FX. Phạm Quang Giá - Quản giáo
6. Nhiệm kỳ 1975 - 1978:
* Phêrô Đỗ Thành Phương  - Trùm chánh (Rip)
* Giuse Trần Văn Kết - Trùm phó (Rip)
* Giuse Phạm Văn Tuất - Trùm phó (Rip)
* Antôn Phạm Văn Tỵ  - Thư ký
* Phaolô Vũ Toàn - Thủ quỹ (Rip)
* Antôn Ngô Đình Chính  - Quản giáo
7. Nhiệm kỳ 1978 - 1984:
* Antôn Phạm Văn Tỵ  - Trùm chánh
* Giuse Phạm Lại - Trùm phó (Rip)
* Giuse Lại Văn Đình - Trùm phó (Rip)
* Phêrô Vũ Văn Ước - Thư ký
* Giuse Phạm Văn Túc - Quản giáo (Rip)
8. Nhiệm kỳ 1984 - 1987:
* Giuse Lương Bá Cậy - Trùm chánh (Rip)
* Vincentê Trần Văn Dũng - Trùm phó (Rip)
* Antôn Phạm Văn Hậu - Thư ký
9. Nhiệm kỳ 1987 - 1991:
* Giuse Phạm Quang Nhì - Trùm chánh (Rip)
* Giuse Nguyễn Văn Thất - Trùm phó (Rip)
* GB. Đỗ Xuân Tĩnh - Quản giáo
10. Nhiệm kỳ 1991 - 1996:
* Giuse Nguyễn Văn Tình - Trùm chánh (Rip)
* Giuse Lê Đức Khánh - Trùm phó
* Phêrô Nguyễn Văn Sửu - Thư ký
11. Nhiệm kỳ 1996 - 2001:
* Gioan Bùi Văn Phúc - Trùm chánh
* Phêrô Đỗ Văn Đế - Trùm phó I
* Phaolô Nguyễn Chấn Thành - Trùm phó II
* Gioan Lê Hòa - Trùm phó III
* Giuse Nguyễn Thanh - Thư ký
12. Nhiệm kỳ 2001 - 2006:
* Giacôbê Phan Quốc Việt - Trùm chánh
* Phêrô Hoàng Văn Thông - Trùm phó I (Rip)
* Giuse TRần Văn Cán - Trùm phó II
* Đôminicô Vũ Ngọc Quang - Trùm phó III
* Giuse Nguyễn Văn Ngọc - Thư ký
13. Nhiệm kỳ 2006 - 2011:
* Giuse Nguyễn Đức Long - Trùm chánh
* Giuse Phạm Quang Khải - Trùm phó
* Phaolô Bình Nguyễn Bình Khiêm - Trùm phó
* Giuse Nguyễn Văn Bình - Trùm phó
* Giuse Vũ Văn Phú - Trùm phó
* Phêrô Phạm Xuân Hiệp - Thư ký