Hội Ngắm Mân Côi

  • Địa chỉ: 2287 Phạm Thế Hiển, P.6, Q. 8
  • Bổn mạng: Đức Mẹ Mân Côi
  • Điện thoại: 39812896 - 3856 9139
  • Năm thành lập: 1955 - 1972

Hội Ngắm Mân Côi

 

I/  Sơ lược Hội Mân Côi:

- Năm thành lập:1960.
- Quan Thầy: Đức Mẹ Mân Côi,  Mừng kính vào Chủ Nhật đầu tháng 10 (theo lịch Công giáo).
Thực thi mệnh lệnh Đức Mẹ FATIMA “Hãy Năng Lần Hạt Mân Côi”.Thời gian đầu, Hội viên chủ yếu là thành phần Tân cựu xứ, Tân cựu các họ. Đến năm 1988, Ngắm Mân Côi được phổ biến rộng cho tòan thể Cộng đồng Giáo dân trong Giáo xứ.
1/ Ban Quản Trị (BQT)điều hành sinh họat của Hội gồm:
    Hội trưởng – Cựu viên chức xứ từ Tổng thư ký trở lên
    Hai phó, một thư ký, một Thủ quỹ –là Tân cựu xứ, Tân cựu họ.
    Các trưởng phái –Tân cựu họ, Tân cựu hội đoàn nhận Kinh theo ý người xin từ  BQT chuyển về Trưởng tràng và ngược lại nhằm sắp xếp Ngắm Tràng Hạt Mân   Côi cho các Hội viên (người/ngắm). Hội Viên Mân Côi mỗi tối lần một chục Hạt (1 ngắm) theo ý chỉ chung và lần Hạt thêm khi có nhu cầu do các Trưởng tràng chuyển đạt.
2/ Nhiệm kỳ:
      . BQT Mân Côi cùng nhiệm kỳ với Ban thường vụ / HĐMV-Giáo xứ
      . Các Trưởng phái cùng nhiệm kỳ với Ban chấp hành các Họ.
3/ Sinh họat Mục vụ:
        Ngoài việc siêng năng, sốt sắng Lần Hạt Mân Côi, các Hội viên còn hăng say trong công tác Tông Đồ như họat động từ thiện, bác ái, giúp đỡ tương trợ lẫn nhau. Ngòai việc sinh họat định kỳ, hàng năm Hội còn tổ chức Đại Hội Mân Côi trước ngày lễ mừng kính Quan Thầy nhằm báo cáo sinh họat trong năm và định ra phương hướng cho năm kế tiếp.

II/ Các Nhiệm kỳ Ban Quản Trị:

 1.Nhiệm kỳ 1960 – 1980:
     . Antôn Nguyễn Như Ngọc – Hội trưởng
     . Ventô Trần A – Hội phó
     . Giuse Đỗ Tương – Hội phó
     . Giuse Trần Tiến Ích – Thư ký
     . GB. Phạm Văn Sơn – Thủ quỹ
   2. Nhiệm kỳ 1983 – 1988:
     . Phalô Đào Văn Nhạ – Hội trưởng
     . Vento Trần A – Hội phó
     . Phêrô Vũ Ngọc Đòan – Hội phó
     . Giuse Trần Tiến Ích – Thư ký
     . GB. Phạm Văn Sơn – Thủ quỹ
   3. Nhiệm kỳ 1988 – 1994:
     . Stêphanô Phạm Văn Phúc – Hội trưởng
     . Giuse Đỗ Phan – Hội phó
     . Phêrô Nguyễn Văn Mão – Hội phó
     . Phêrô Lê Mạnh Hồng – Thư ký
    . Giuse Trần Huấn – Thủ quỹ
  4. Nhiệm kỳ 1994 – 1999:
    . Vicentê Trương Tiến Bảo – Hội trưởng
    . Ignaxio Trần Thanh – Hội phó, Thư ký
    . Giuse Trần Huấn – Hội phó
    . Phaolô Vũ Tòan – Hội phó
    . Gioan Nguyễn Văn Cự – Thủ quỹ
  5. Nhiệm kỳ 2000 – 2005:
    . Phêrô Nguyễn Văn Hạnh – Hội trưởng
    . Gioan Nguyễn Đức Tòan – Hội phó
    . GB. Đỗ Xuân Tĩnh – Thư ký
    . Gioan Nguyễn văn Cự – Thủ quỹ.

III/ Các hình ảnh sinh hoạt Mục vụ của Hội Mân Côi: