Hội bảy sự

  • Địa chỉ: 2287 Phạm Thế Hiển, P.6, Q. 8
  • Bổn mạng: Đức Mẹ Mân Côi
  • Điện thoại: 39812896 - 3856 9139
  • Năm thành lập: 1955 - 1972
Hội bảy sự
- Quan Thầy: Đức Mẹ Sầu Bi (ngày 15/9)
- Năm thành lập: Năm 1957. Thời gian đầu, Hội viên chủ yếu là thành phần phu nhân của Tân cựu xứ, Tân cựu các họ. Đến năm 1988, Hội bảy Sự được phổ biến rộng cho tòan thể Cộng đồng Giáo dân trong Giáo xứ.
- Mục đích-Tôn chỉ:
+ Tôn sùng Đức Mẹ sầu bi và suy gẫm Bảy sự thương khó cuộc đời Đức Mẹ.
+ Hội chầu phép lành vào các ngày thứ năm đầu tháng
+ Tổ chức đi thăm các bệnh nhân trong xứ.
+ Dọn sạch sẽ quanh nhà Thờ vào chiều các ngày thứ bảy trong tuần và  công tác khác khi Cha Sở, Ban Thường Vụ giáo xứ có yêu cầu.
- Số Hội viên hiện nay: khoảng 500 người.
Nhiệm kỳ Ban Quản Trị:
 1.Nhiệm kỳ 1957 – 1963:
     . Maria Phạm Thị cân (Bà Dương) - Hội trưởng
     . Maria Phạm Thị Nôm (Bà Quản Phương) – Hội phó
     . Rosa Trần Thị Mai (Bà Quản Mùi) – Thư ký
   2. Nhiệm kỳ 1963 – 1969:
     . Têrêsa Vũ Thị Nhung (Bà Trương Huy) – Hội trưởng
     . Rosa Trần Thị Sa (Bà Trương Đạo) – Hội phó I
     . Maria Nguyễn Thị Dần (Bà Chánh Dần) – Hội phó II
     . Maria Hòang Thị Đạo (Bà Quỹ Đạo) – Thư ký
   3. Nhiệm kỳ 1969 – 1980:
     . Maria Nguyễn Thị Tý (Bà Rằng) – Hội trưởng
     . Maria Nguyễn Thị Quỳnh (Bà Quỳnh) – Hội phó
     . Augustinô Nguyễn Đạo (Ông Quỹ Đạo) – Thư ký
  4. Nhiệm kỳ 1980 – 1988:
    . Maria Đỗ Thị Sen (Bà Chánh Vong) – Hội trưởng
    . Têrêsa Nguyễn Thị Nhàn (Bà Trùm Sơn) – Hội phó
    . Augustinô Nguyễn Đạo (Ô.Quỹ Đạo) – Thư ký
  5. Nhiệm kỳ 1988 – 1994:
    . Maria Nguyễn thị Sáng (Bà Trùm Dư) – Hội trưởng
    . Têrêsa Đào Thị Lan (Bà Trùm Bình) – Hội phó
    . GB. Đỗ Phan  – Thư ký
    . Maria Nguyễn Thị Thoa (Bà Thơ Thu) – Thủ quỹ.
  6. Nhiệm kỳ 1994 – 1997:
    . Maria Lại Thị Kim Oanh (Bà Trùm Năm) - Hội trưởng
    . Maria Nguyễn Thị Thoa ( Bà Trương Thuần) – Hội phó I
    . Maria Trần Thị Đào (Bà Thơ Ước) – Hội phó II
    . GB. Đỗ Phan – Thư ký
    . Maria Nguyễn thị Vuông (Bà Trùm Nghị) – Thủ quỹ
  7. Nhiệm kỳ 1997 – 2000:
    . Maria Đỗ Thị Tho (Bà Trùm Huấn) – Hội trưởng
    . Anna Đinh Thị Tư (Bà Trùm Dũng) – Hội phó I
    . Maria Đỗ Thị Sen – Hội phó II 
    . Maria Phan Thi Khiêm – Thư ký
    . Têrêsa Lê Thị Phúc (Bà Trương Phúc) – Thủ quỹ
  8. Nhiệm kỳ 2000 – 2003:
    . Têrêsa Trương Thị Huệ – Hội trưởng
    . Maria Vũ Thị Bình – Hội phó
    . Têrêsa Vũ Thị Bộ – Thư ký
    . Anna Bùi Thị Lan – Thủ quỹ
      9. Nhiệm kỳ 2003 – 2006:
        . Têrêsa Trương Thị Huệ – Hội trưởng
        . Têrêsa Trần Thị Mơ (Bà Trùm Tâm) – Hội phó I
        . Maria Cao Thị Hạ (Bà Trùm Đến) – Hội phó II
        . Anna Vũ Thị Hoa Sen – Thư ký
        . Anna Đỗ Thị Soi (Bà Thơ Đàm) – Thủ quỹ
    10. Nhiệm kỳ 2006 – 2011:
        . Têrêsa Trương Thị Huê – Hội trưởng
        . Maria Cao Thị Hạ – Hội phó I
        . Anna Nguyễn Thị Thúc – Hội phó II
        . Maria Vũ Thị Anh Tuyết – Thư ký
        . Têrêsa Đỗ Thị Kim Tuyết – Thủ quỹ
    11. Nhiệm kỳ 2011 – 2015:
        . Maria Vũ Thị Anh Tuyết (Bà Trùm Chương) – Hội trưởng
        . Maria Cao Thị Hạ (Bà Trùm Đến) – Hội phó I
        . Maria Nguyễn Thị Kim Hoàng (Bà Thược) – Hội phó II
        . Maria Phạm Thị Anh Nhung (Bà Tự) – Thư ký
        . Maria Nguyễn Thị Tuyết – Thủ quỹ