Gia Đình Phạt Tạ Thánh Tâm

  • Địa chỉ: 2287 Phạm Thế Hiển, P.6, Q. 8
  • Bổn mạng: Đức Mẹ Mân Côi
  • Điện thoại: 39812896 - 3856 9139
  • Năm thành lập: 1955 - 1972

Hội Gia Đình Phạt Tạ – Thánh Tâm Chúa Giêsu.

Lễ Quan Thầy: Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu ( đầu tháng 6- theo lịch Công Giáo)
Gia đình Phạt tạ được Cha Chính xứ Phaolô thành lập ngày 21 tháng 8 năm 1966. Theo sự hướng dẫn của Trung ương phạt tạ Giáo Phân Saigon- Phân đòan 3 Thị Nghè, đảm trách việc thành lập.
Cha Giuse Đinh Công Hùynh – Linh hướng
Ông Phanxicô xavie Phạm Quang Giá – Thư ký
Ông Giuse Đỗ Tương – Thủ quỹ
Cộng tác viên:
  • Giuse Nguyễn Như Ngọc ( Cựu Chánh Trương)
  • Giuse Đỗ Khiêm ( Cựu Tuần Kiểm)
  • Maria Nguyễn Thị Bằng ( Chánh Hội Bảy Sự)
  • Rôsa Nguyễn Thị Tịnh
  • Rôsa Nguyễn Thị Dương
Mục đích: giúp giáo dân biết yêu mến Thánh Tâm Chúa Giêsu ( hay còn gọi Phép kính thờ Trái Tim hay Tôn sùng Trái Tim). Thực hành theo ý nguyện của Chúa khi hiện ra cùng Thánh Magarita.
Tôn chỉ: căn cứ vào lời Chúa truyền trong kinh thánh, dựa vào thông điệp đầy tình thương của Đức Giáo Hòang PLO XI về sự đền bồi phạt tạ mà thế giới đang sa đọa. Gia đình phạt tạ mời gọi các gia đình làm giờ Thánh suy tôn Trái Tim, sống đòan kết-yêu thương hết thảy mọi người.
 
Ban chấp hành qua các nhiệm kỳ:
1/ Nhiệm kỳ 1967 – 1968:
. Giuse Nguyễn Văn Huy  -  Hội trưởng
. Giuse Nguyễn Như Ngọc – Phụ tá
. Giuse Đỗ Khiêm – Hội phó
. Augustinô Nguyễn  Đạo – Hội phó
. Maria Nguyễn Thị Bằng – Hội phó
. Maria Nguyễn Thị Dần – Hội phó
. Rôsa Nguyễn Thị Tịnh – Hội phó
. Phaxicô xavie Phạm Quang Giá – Thư ký
.Giuse Lê Tòng – Thư ký
.Giuse Đỗ Nhận – Thủ quỹ
2/ Nhiệm kỳ 1968 – 1972:
. Phêrô Phan Như Thung – Đòan trưởng
. Giuse Đỗ Khiêm – Đòan phó I
. Phêrô Cao Văn Định  - Đòan phó II
. Maria Nguyễn Thị Bằng – Đòan phó III
. Maria Nguyễn Thị Dần – Đòan phóIV
. Rôsa Lê Thị Tịnh – Đòan phó V
. Phanxicô xavie Phạm Quang Giá – Thư ký I
. Marcô Nguyễn Ngọc Hân – Thư ký II
. Giuse Đỗ Nhận – Thủ quỹ
3/Nhiệm kỳ 1972 – 1999:
. Gioan Nguyễn Văn Tích – Hội trưởng
. Giuse Đỗ Khiêm – Hội phó
. Phêrô Cao Văn Định – Hội phó
. Maria Nguyễn Thị Dần – Hội phó
. Maria Trần Thị Nụ – Hội phó
. Rôsa Lê Thị Tịnh – Hội phó
. Maria Nguyễn Thị Thức – Hội phó
. Giuse Vũ Văn Nhỏ – Thư ký
. Giuse Trần Tòan Thái – Thư ký
. Giuse Đỗ Nhận – Thủ quỹ
Bổ sung:
. Giuse Trần Văn Bắc  - Hội phó (thay Ô. Định)
. Martinô Phan Dân An – Hội phó
. Phêrô Vũ Văn Ước – Thư ký (thay Ô. Thái)
. GB. Nguyễn Văn Bông  - Hội phó ( thay Ô. Nhỏ)
. Phêrô Nguyễn Văn Hiển – Thủ quỹ
Từ tháng 10/1999 theo đường hướng của Giáo Phận. Gia đình Phạt tạ sát nhập vào Liên minh Thánh Tâm với danh xưng “Gia Đình Phạt Tạ Thánh Tâm”.
4/ Nhiệm kỳ 1999 – 2005;
. Phêrô Nguyễn Đức Thuần – Hội trưởng
. Giuse Trần Văn Bắc – Hội phó
. Martinô Phan Dân An – Hội phó
. GB Nguyễn Văn Bông – Thư ký I
. Phêrô Vũ Văn Ước – Thư ký II
. Phêrô Nguyễn Văn Hiển – Thủ quỹ
. Anna Phan Thị Ơn – Tổ trưởng I
. Maria Nguyễn Thị Sáng – Tổ trưởng II
. Têrêsa Đỗ Thị Quế – Tổ trưởng III
5/Nhiệm kỳ 2005 – 2008:
. Phêrô Nguyễn Đức Thuần – Đoàn Trưởng.
. Giuse Trần Văn Bắc – Đoàn Phó I
. Phêrô Vũ Văn Ước – Đoàn Phó II
. GB. Nguyễn Văn Bông – Thư ký I
. Đaminh Nguyễn Đức Khải Thư ký II
. Phêrô Nguyễn Văn  Hiển – Thủ quỹ
. Anna Phan Thị Ơn – Tổ Trưởng I
. Anna Lại Thị Tròn – Tổ Trưởng II
. Têrêsa Đỗ Thị Quế – Tổ Trưởng III