Hội Kèn Đồng

  • Địa chỉ: 2287 Phạm Thế Hiển, P.6, Q. 8
  • Bổn mạng: Đức Mẹ Mân Côi
  • Điện thoại: 39812896 - 3856 9139
  • Năm thành lập: 1955 - 1972

Hội Kèn Đồng (Ban Tây Nhạc).

 
Thành lập năm 1981.
Thánh Quan Thầy: Tổng Lãnh Thiên Thần Micae.
Mừng Kính ngày: 29/9 hàng năm – theo lịch Công giáo.
Nhạc cụ: Phần lớn do giáo xứ trang bị (tài sản của giáo xứ).
Nhiệm kỳ các Ban Quản Trị:
+ 1981 – 1986:  Rôcô Vũ Văn Thuận – Chánh hội
                          Giuse Trần Văn Khuyến – Phó hội
                          Giuse Trần Văn Hanh – Thư ký
+ 1986 – 1995:  Giuse Trần Văn Hậu – Chánh hội
                          Giuse Trần Văn Hảo – Phó hội
                          Giuse Trần Văn Hanh – Trưởng huấn luyện
                          Giuse Lê Thái Nam – Phó huấn luyện
+ 1995 – 2000:  Giuse Trần Văn Hậu – Chánh hội
                          Giuse Trần Văn Hảo – Phó hội
                          Giuse Lê Thái Nam – Thư ký
+ 2000 – 2003:  Giuse Lê Thái Nam – Chánh hội
                          Gioan Mai Văn Đại – Phó hội
                          Gioan Đỗ Hữu Trí – Thư ký
+ 2003 – 2004:  Giuse Phan Triêm – Chánh hội
                          Gioan Mai Văn Đại – Phó hội
                          Gioan Đỗ Hữu Trí – Thư ký
+2004-            :  Gioan Mai Văn Đại – Chánh hội
                          Giuse Trần Văn Hanh – Phó hội
                          Gioan Đỗ Hữu Trí – Thư ký.