Linh mục phục vụ

  • Địa chỉ: 2287 Phạm Thế Hiển, P.6, Q. 8
  • Bổn mạng: Đức Mẹ Mân Côi
  • Điện thoại: 39812896 - 3856 9139
  • Năm thành lập: 1955 - 1972

Các Linh mục phục vụ Giáo xứ Bình An:

 

I/  Linh mục đương nhiệm:

1/ Linh mục Giuse Trịnh Văn Viễn, Hạt trưởng, Chính xứ Bình An. Từ năm 1998 - đến nay:
2/  Lm. Phêrô Nguyễn Ngọc Châu, phó xứ, từ năm 2013.

II/  Linh mục tiền nhiệm, phục vụ giáo xứ từ năm 1955 đến nay

  1. Lm. Phaolô Hoàng Quỳnh, chính xứ - Hạt trưởng Bình An 1955 - 1977 (RIP)
 2. Lm. GB Hoàng Tất Đắc, phụ tá 1955 - 1967 (RIP)
 3. Lm. Giuse Đoàn Phi Hùng, phó xứ 1955 - 1966 (RIP)
4. Lm. Giuse Vũ Hữu Văn, phụ tá 1955 - 1958 (RIP)
5. Lm. Phêrô Vũ Đức Tăng, phụ tá 1955 - 1958 (RIP)
6. Lm. Pascal Vũ Hoàn Bát, phó xứ 1960 - 1962 (RIP)
7. Lm. Luca Trần Khánh Tích, phó xứ 1962 - 1977, chính xứ - Hạt trưởng Bình An 1977 - 1998 (RIP):
Cha cố Luca Trần Khánh Tích và cha GB Nguyễn Văn Hiếu chụp chung với BCH khóa 1988-1994:
8. Lm. Giuse Đinh Công Huỳnh, phó xứ 1966 - 1980 ( USA)
9. Lm.GB Nguyễn Văn Hiếu, phó xứ 1988 - 1992 (Hiện nay, Chính xứ Gx.Bình Thái)
10. Lm.Andre Trần Minh Thông, phó xứ 1992 -1998(Hiện nay,Chính xứ Gx. Bình Chiểu)
11. Lm.Tôma Hoàng Ngọc Công, phó xứ 1998 - 2001 (Hiện nay, Chính xứ Gx. Tân Dân)
Cha Tôma Hoàng Ngọc Công đứng đầu tiên từ phải sang:
12. Lm.Giuse Đỗ Mạnh Cường, phó xứ 2001-2006(Hiện nay, Chính xứ Gx. Bình Sơn)
13. Lm.Giuse Lê Ngọc Đa, phó xứ 2006 - 2010 (Hiện nay, Phó xứ Gx. Bình Thuận)
14.  Lm. Giuse Nguyễn Văn Long, phó xứ, từ năm 2010 -2013(hiện nay, chính xứ Gx Bình Sơn)