Khai Tâm 2

  • Địa chỉ: 2287 Phạm Thế Hiển, P.6, Q. 8
  • Bổn mạng: Đức Mẹ Mân Côi
  • Điện thoại: 39812896 - 3856 9139
  • Năm thành lập: 1955 - 1972

GIÁO LÝ KHAI TÂM II

CHƯƠNG TRÌNH THĂNG TIẾN THIẾU NHI THÁNH THỂ

CẤP I, NGÀNH ẤU
 

MỤC LỤC

Phần 1 : Chúa yêu con dựng nên mọi sự cho con
Bài     1. Chúa dựng nên trời đất muôn vật              
           2. Chúa sắp đặt mọi sự theo ý Ngài               
           3. Thiên Chúa dựng nên mọi sự cho ta                      
           4. Chúa dựng con người giống hình ảnh Chúa          
           5. Lạy Chúa, con thờ lạy Chúa                                  
           6. Đời con tay Chúa dẫn đưa                         
           7. Thiên Chúa luôn hỗ trợ và cứu giúp ta                  
           8. Thiên Chúa nói với ta trong yên lặng                    
           9. Con yêu mến nhà Chúa                              
          10. Này tôi là tôi tớ Thiên Chúa                                 
          11. Con Thiên Chúa làm người                                   
          12. Hôm nay Chúa Cứu Thế đã sinh ra                       
          13. Chúa Giêsu là Vua chúng ta                                 
Phần 2 : Chúa yêu con - dựng nên con giống Chúa
Bài     14. Chúa Giêsu là ánh sáng muôn dân            
          15. Chúa Giêsu ngoan ngoãn vâng lời cha mẹ
          16. Chúa Giêsu giúp đỡ cha mẹ                                  
          17. Chúa Giêsu thương các trẻ nhỏ                            
          18. Chúa Giêsu quyền phép như Chúa Cha                
          19. Chúa Giêsu thương người sầu khổ                       
          20. Chúa Giêsu dạy cho ta biết Thiên Chúa là Cha yêu thương          
          21. Yêu nhau như Chúa yêu                           
Phần 3 : Chúa yêu con đến ở với con, chết và sống lại vì con
Bài     22. Giúp người khác vui là làm vui lòng Chúa           
          23. Chúc tụng Đấng nhân danh Chúa mà đến
          24. Chúa Giêsu đã chết vì yêu thương ta                    
          25. Ha-lê-lui-a ! Chúa đã sống lại thật rồi                   
          26. Anh em hãy đi khắp nơi loan báo TM cho muôn dân       
          27. Chúa Giêsu lên trời ngự bên hữu Chúa Cha         
          28. Chúa Thánh Thần hiện xuống                               
          29. Hội Thánh là gia đình của Chúa                           
          30. Nhà Cha Ta là nhà cầu nguyện                             
          31. Các bài ca Phong trào Thiếu Nhi Thánh Thể