Thêm sức 1

  • Địa chỉ: 2287 Phạm Thế Hiển, P.6, Q. 8
  • Bổn mạng: Đức Mẹ Mân Côi
  • Điện thoại: 39812896 - 3856 9139
  • Năm thành lập: 1955 - 1972

GIÁO PHẬN TP.HCM


 
 

GIÁO LÝ THÊM SỨC I
CHƯƠNG TRÌNH THĂNG TIẾN THIẾU NHI THÁNH THỂ

CẤP I, NGÀNH THIẾU

 
  

MỤC LỤC

Bài 1 : Kinh Thánh là Lời Thiên Chúa nói với chúng ta
       2 : Thiên chúa dựng nên trời đất muôn vật và loài người
       3 : Loài người sa ngã và lời hứa Cứu Độ
       4 : Thiên Chúa kêu gọi Abraham
       5 : Thiên Chúa gọi Môisen
       6 : Thiên Chúa kết ước và ban lề luật
       7 : Thiên Chúa đặt các vua cai trị dân Người
       8 : Thiên Chúa nói với dân Người qua các ngôn sứ
       9 : Dân Chúa cầu nguyện
     10 : Dân Chúa chia rẽ và bị lưu đày
     11 : Thiên Chúa nhắc lại lời hứa ban Đấng cứu Độ
     12 : Những hình ảnh về Đấng Cứu Độ
     13 : Dân Chúa đấu tranh giành độc lập
     14 : Xứ Palestine thời Chúa Giêsu
     15 : Tình hình tôn giáo ở Palestine thời Chúa Giêsu
     16 : Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa
     17 : Chúa Giêsu rao giảng Nước Trời
     18 : Chúa Giêsu loan báo Thiên Chúa muốn cứu độ con người  
     19 : Những việc Chúa Giêsu làm
     20 : Những lời Chúa Giêsu nói
     21 : Chúa Giêsu mời gọi : “Hãy theo Ta”
     22 : Tin mừng Phục Sinh
     23 : Thánh Thần được ban cho các Tông đồ
     24 : Các Tông đồ làm chúng Chúa Giêsu Phục Sinh
     25 : Cộng đoàn tín hữa đầu tiên
     26 : Các tín hữu nhớ lại và lưu truyền đức tin
     27 : Bốn quyển Tin Mừng
     28 : Sách Công vụ Tông đồ
     29 : Thánh Phaolô và các thư của Ngài
     30 : Các thư chung và Sách Khải Huyền