Rước lễ 1

  • Địa chỉ: 2287 Phạm Thế Hiển, P.6, Q. 8
  • Bổn mạng: Đức Mẹ Mân Côi
  • Điện thoại: 39812896 - 3856 9139
  • Năm thành lập: 1955 - 1972

GIÁO PHẬN TP.HCM

logo
 

GIÁO LÝ RƯỚC LỄ I

 

CHƯƠNG TRÌNH THĂNG TIẾN THIẾU NHI THÁNH THỂ,

CẤP II, NGÀNH ẤU
 

 

MỤC LỤC

 
Bài 1. CHÚNG TA HỌC  ĐỂ NHẬN BIẾT CHÚA GIÊSU
       2. CHÚA GIÊSU SINH RA Ở BÊLEM
       3. ĐẾN VỚI CHÚA GIÊSU
       4. CHÚA GIÊSU Ở NADARÉT
       5. CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA
       6. CHÚA GIÊSU VỚI CÁC BẠN
      7. CHÚA GIÊSU YÊU THƯƠNG TRẺ NHỎ
      8. CHÚA GIÊSU VỚI NGƯỜI BỆNH
      9. CHÚA GIÊSU VỚI NGƯỜI NGHÈO
    10. CHÚA GIÊSU ĐÓN TIẾP NGƯỜI TỘI LỖI
    11. CHÚA GIÊSU VỚI MẸ MARIA
    12. CHÚA GIÊSU LÀ MỤC TỬ TỐT LÀNH
    13.  CHÚA GIÊSU CHẾT VÀ SỐNG LẠI
    14. CHÚA GIÊSU ĐƯỢC TÔN VINH
    15. CHÚA GIÊSU QUY TỤ CHÚNG TA
    16. CHÚA GIÊSU NÓI VỀ CHA NGÀI
    17. CHÚA GIÊSU, LÀ LỜI YÊU THƯƠNG THIÊN CHÚA NGỎ VỚI TA
    18. CHÚA GIÊSU NÓI VỀ CHA SÁNG TẠO
    19. CHÚA GIÊSU NÓI VỀ CHA DỰNG NÊN CON NGƯỜI
    20. CHÚA GIÊSU NÓI VỀ CHA CHĂM SÓC CON NGƯỜI
    21. CHÚA GIÊSU NÓI VỀ CHA YÊU THƯƠNG MỌI NGƯỜI
    22. CHA CỦA CHÚA GIÊSU CŨNG LÀ CHA CỦA CHÚNG TA
    23. CHÚNG TA LÀ EM VÀ LÀ BẠN CỦA CHÚA GIÊSU
    24. CHÚA GIÊSU BAN THÁNH THẦN CỦA NGƯỜI CHO TA
    25. SỐNG THEO THÁNH THẦN CỦA ĐỨC KITÔ
    26. CHÚA GIÊSU DẠY CHÚNG TA CẦU NGUYỆN
    27. CHÚNG TA HỌP NHAU CẦU NGUYỆN
    28. THIÊN CHÚA Ở VỚI CHÚNG TA
    29. THIÊN CHÚA MUỐN QUY TỤ MỌI NGƯỜI VỀ VỚI CHÚA
    30. HỘI THÁNH LÀ GIA ĐÌNH CON CÁI THIÊN CHÚA