Rước lễ 2

  • Địa chỉ: 2287 Phạm Thế Hiển, P.6, Q. 8
  • Bổn mạng: Đức Mẹ Mân Côi
  • Điện thoại: 39812896 - 3856 9139
  • Năm thành lập: 1955 - 1972

GIÁO PHẬN TP.HCM
 

 

 

GIÁO LÝ RƯỚC LỄ II
 

CHƯƠNG TRÌNH THĂNG TIẾN THIẾU NHI THÁNH THỂ

CẤP II, NGÀNH ẤU

 
 

MỤC LỤC

Bài 1. Thánh lễ là tiệc thánh của Chúa Giêsu                              
       2. Chúng ta đi dự tiệc Chúa                                                  
       3. Chúa Giêsu cử hành Thánh lễ                                           
       4. Cộng đoàn Phụng Vụ                                                        
       5. Chúng ta sám hối và xin ơn tha thứ                                  
       6. Chúng ta cùng cầu nguyện                                                
       7. Phụng Vụ Lời Chúa                                                          
       8. Phụng Vụ Thánh Thể                                                        
       9. Chúng ta nên một với Chúa và với nhau                          
      10. Chúng ta được sai đi làm chứng và phục vụ                    
      11. Chúng ta yêu mến và xây dựng quê hương                     
      12. Chúng ta được tha thứ nhờ Chúa Giêsu                          
      13. Chúa Giêsu chiến thắng tội lỗi                                         
      14. Điều quan trọng nhất : Sống cho Chúa                            
      15. Điều quan trọng không kém : Sống cho anh em              
      16. Hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy                                 
      17. Chúa Giêsu nuôi sống ta                                                  
      18. Chính nhờ Đức Kitô, cùng với Đức Kitô và trong Đức Kitô
      19. Chúa Giêsu ban Thịt Máu Ngài làm lương thực cho ta   
      20. Chúng ta tôn trọng con người                                          
      21. Chúng ta tôn trọng của cải                                               
      22. Chúng ta sống công bình                                                 
      23. Chúng ta sống thành thật                                                 
      24. Chúng ta vâng lời làm cho cha mẹ, thầy cô vui lòng       
      25. Chúng ta tập sống như Chúa Giêsu                                 
      26. Chúa Giêsu trao trách nhiệm tha tội cho Giáo Hội          
      27. Chúng ta xin anh chị em tha thứ cho chúng ta                
      28. Cách xưng tội I                                                                
      29. Cách xưng tội II                                                               
      30. Mong đợi Chúa lại đến