Thêm sức 2

  • Địa chỉ: 2287 Phạm Thế Hiển, P.6, Q. 8
  • Bổn mạng: Đức Mẹ Mân Côi
  • Điện thoại: 39812896 - 3856 9139
  • Năm thành lập: 1955 - 1972

GIÁO PHẬN TP.HCM
 

logo
 

GIÁO LÝ THÊM SỨC II

CHƯƠNG TRÌNH THĂNG TIẾN THIẾU NHI THÁNH THỂ

CẤP II, NGÀNH THIẾU

 

MỤC LỤC

 Bài 1. Cuộc sống là quà tặng của Thiên Chúa                                
       2. Phát triển sự sống                                                                 
       3. Ý nghĩa của nước                                                                 
       4. Bí tích                                                                                 
       5. Lệnh truyền Rửa tội                                                           
       6. Tham dự vào cuộc sống mới của Đức Kitô                        
       7.  Tham dự vào cộng đoàn Giáo hội                                      
       8. Nghi thức Bí tích Thanh tẩy                                               
       9. Chúa Giêsu thành lập Giáo hội                                           
     10. Giáo hội là cộng đoàn nhưng người tin và theo Chúa Giêsu
     11. Giáo hội là dân Thiên Chúa                                                
     12. Người Giáo dân                                                                  
     13. Đức Giám mục và Đức Giáo Hoàng                                  
     14. Linh mục và Phó tế                                                             
     15. Tu sĩ                                                                                    
     16. Chúa Giêsu đầy Thánh Thần                                              
     17. Chúa Giêsu ban C.Thánh Thần cho những người tin Chúa
     18. Giáo hội là thân thể Đức Kitô                                            
     19. Giáo hội với sứ vụ ngôn sứ                                                
     20. Giáo hội với sứ vụ tư tế                                                      
     21. Giáo hội với sứ vụ mục tử                                                  
     22. Giáo hội lữ hành                                                                 
     23. Mẹ Maria : gương mẫu của Giáo hội                                  
     24. Giáo hội Việt Nam                                                             
     25. Cuộc sống mới nhờ Chúa Thánh Thần                               
     26. Chúa Thánh Thần trong Giáo hội                                       
     27. Người tín hữu trưởng thành                                               
     28. Bí tích Thêm sức                                                                 
     29. Nghi thức Bí tích Thêm sức                                               
     30. Chúa Thánh Thần trong thế giới