Bao đồng 1

  • Địa chỉ: 2287 Phạm Thế Hiển, P.6, Q. 8
  • Bổn mạng: Đức Mẹ Mân Côi
  • Điện thoại: 39812896 - 3856 9139
  • Năm thành lập: 1955 - 1972

GIÁO PHẬN TP.HCM
 

 
 

GIÁO LÝ BAO ĐỒNG I

CHƯƠNG TRÌNH THĂNG TIẾN THIẾU NHI THÁNH THỂ

CẤP III, NGÀNH THIẾU

 
 

Mục lục

Bài 1. Phụng vụ là gì ?                                                              
       2. Nơi - vật dụng - y phục và cử điệu Phụng vụ                
       3. Chu kỳ năm Phụng vụ                                                  
       4. Mầu nhiệm Phục sinh trong năm của Chúa                  
       5. Hằng tuần ta cử hành lễ Phục sinh                               
       6. Mùa Chay thánh                                                           
       7. Tuần thánh và đêm Vọng Phục sinh                             
       8. Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống                                 
       9. Mùa Vọng                                                                    
     10. Ánh sáng chiếu soi muôn dân                                      
     11. Thời gian và thế hệ là của Chúa                                   
     12. Các ngày lễ kính Chúa                                                 
     13. Lễ kính Đức Trinh Nữ Maria  và việc tôn kính các Thánh                                           
     14. Lễ các linh hồn                                                             
     15. Lời Chúa trong Phụng vụ                                             
     16. Kỷ luật Phụng vụ về Thánh nhạc                                 
     17. Thánh lễ                                                                        
     18. Phụng vụ Lời Chúa                                                      
     19. Phụng vụ Thánh Thể                                                    
      20. Tham dự Phụng vụ