Bao đồng 3

  • Địa chỉ: 2287 Phạm Thế Hiển, P.6, Q. 8
  • Bổn mạng: Đức Mẹ Mân Côi
  • Điện thoại: 39812896 - 3856 9139
  • Năm thành lập: 1955 - 1972

GIÁO PHẬN TP.HCM

 
 
 

GIÁO LÝ BAO ĐỒNG III
 

CHƯƠNG TRÌNH THĂNG TIẾN THIẾU NHI THÁNH THỂ

CẤP II, NGÀNH NGHĨA

 

MỤC LỤC

  Bài 1. Thiên Chúa tạo dựng trời đất.                                      
         2. Thiên Chúa tạo dựng con người.                                 
         3. Sa ngã và hình phạt.                                                   
        4. Tội lỗi và thương xót.                                                 
        5. Abraham, Cha của những kẻ tin.                                
        6. Các tổ phụ.                                                                 
        7. Môisen và việc thành lập Israel.                                 
        8. Hành trình trong sa mạc.                                            
        9. Thiên Chúa thiết lập Giao ước với loài người.           
      10. Giôsuê lãnh đạo dân chiếm đất hứa.                          
      11. Các thủ lãnh.                                                              
      12. Lập nền quân chủ : Samuel và Saolê.                         
      13. Đavid, tôi trung của Thiên Chúa.                               
      14. Salomon, một sự huy hoàng đắt giá.                          
      15. Các Tiên tri, lãnh đạo tinh thần dân Chúa.                 
      16. Giáo lý của các Tiên tri.                                              
      17. Thời ảnh hưởng Hy Lạp.                                            
      18. Các hiền nhân tại Israel.                                             
      19. Chúa Giêsu rao giảng Nước Trời.                              
    20. Hội thánh trong chương trình cứu độ  của Thiên Chúa