Vào đời 1

  • Địa chỉ: 2287 Phạm Thế Hiển, P.6, Q. 8
  • Bổn mạng: Đức Mẹ Mân Côi
  • Điện thoại: 39812896 - 3856 9139
  • Năm thành lập: 1955 - 1972

GIÁO PHẬN TP.HCM
 

 
 

GIÁO LÝ VÀO ĐỜI I

CHƯƠNG TRÌNH THĂNG TIẾN THIẾU NHI THÁNH THỂ

CẤP I, NGÀNH HIỆP SĨ

 

Mục lục

Bài 1. Ánh sáng trần gian và muối cho đời                              
       2. Lương tâm                                                                     
       3. Hành vi nhân linh                                                        
       4. Nhân đức đối thần                                                       
       5. Các nhân đức luân lý                                                   
       6. Tội                                                                               
       7. Bảy mối tội đầu                                                           
       8. Hiến chương Nước Trời                                              
       9. Thập giới, luật của tự do và tình yêu                          
     10. Tôn thờ Thiên Chúa                                                    
     11. Kêu cầu Thiên Chúa                                                    
     12. Ngày Chúa nhật                                                          
     13. Sống hiếu thảo                                                             
     14. Tôn trọng sự sống                                                          
     15. Sống trong sạch                                                           
     16. Sống công bình                                                            
     17. Tôn trọng sự thật                                                         
     18. Cầu nguyện                                                                 
     19. Những khó khăn của việc cầu nguyện                        
     20. Đời ta đi về đâu ?