Linh mục & Tu sĩ gốc Bình An

  • Địa chỉ: 2287 Phạm Thế Hiển, P.6, Q. 8
  • Bổn mạng: Đức Mẹ Mân Côi
  • Điện thoại: 39812896 - 3856 9139
  • Năm thành lập: 1955 - 1972

Danh sách các Linh mục, tu sĩ nam nữ:

 

1/ Danh sách các Linh mục:

Giáo họ 1A:
* Phaolô Mai Văn Tôn, sinh năm 1943, thụ phong 1970 (Rip).
* Antôn Mai Đức Huy, sinh năm 1945, thụ phong 1972, hiện nay: chính xứ giáo xứ Phú Hòa-hạt Phú Thọ.
* Giuse Mai Tri Thức, sinh năm 1940, thụ phong 1970 (Rip)
* Phêrô Phan Tri Văn (Anh Quốc)
* Phanxicô Xaviê Trần Minh Hiếu, sinh năm 1972, thụ phong 2010 (Phụ tá giáo xứ Chí Hòa, hạt Chí Hòa)
* Đaminh Saviô Phạm Chí Huynh, thụ phong 2011 (Dòng Ngôi Lời - Hoa Kỳ).
* Phêrô Vũ Anh Tuấn (SDB)
Giáo họ 1B:
* Phaolô Lê Đức Huân, sinh năm 1945, thụ phong 1972 (Lm. Tổng Đại diện GP Đalạt).
* Isiđôrô Nguyễn Bá Kỳ, sinh năm 1944, thụ phong 1972 (Hoa Kỳ)
* Giuse Phạm Văn Bảo, sinh năm 1952, thụ phong 1994 (Dòng Chúa Cứu Thế Saigon)
* Fx. Phạm Đình Sơn, sinh năm 1958, thụ phong 1994 (Nhật Bản)
* Giuse Đinh Đức Thịnh, sinh năm 1966, thụ phong 2001 (Chính xứ Nhà thờ Thánh Giuse)
* Giuse Phạm Đại Quang (SDB)
* Lôrensô Nguyễn Văn Công, thụ phong 2009 (Dòng Xitô - Lâm Đồng)
Giáo họ 2:
* Giuse Trần Thanh Công, sinh năm 1966, thụ phong năm 1999, hiện nay: chính xứ giáo xứ Chợ Cầu, hạt Hóc-Môn.
Giáo họ 3:
* Giuse Trần Năng Luật, sinh năm 1928, hiện nay: chính xứ Châu Sam, hạt Hóc Môn.
* GB. Nguyễn Văn Hiếu, sinh năm 1949, hiện nay: chính xứ giáo xứ Bình Thái, hạt Bình An
Giáo họ 4:
* Phêrô Phan Khắc Triển, sinh năm 1973, năm thụ phong 2003, hiện nay: chính xứ giáo xứ Cao Thái, Hạt Thủ Thiêm.
Giáo họ 5A:
* Tôma Aquinô Trần Quốc Tuấn (SDB)
* Giuse Têrêsa Trần Anh Thụ - Chính xứ giáo xứ Trung Bắc
Giáo họ 5B:
* Phanxicô Xaviê Trần Văn Thi - chính xứ Lạc Quang,
* Giuse Mai Văn Thịnh (Dòng Chúa Cứu Thế - Australia).
 
2/ Danh sách các Nam tu sĩ:

Giáo họ 1A:
* Thầy Giuse Trần Thế - Dòng Đồng Công.
* Phanxicô Trần Quốc Tuấn (SDB)
* Gioan Nguyễn Anh Tuấn (SDB)
* Giuse Nguyễn Thế Vinh, sinh năm 1988, năm gia nhập 2007 (ĐCV Thánh Giuse)
* Đaminh Saviô Nguyễn Dương Anh, sinh năm 1989, năm gia nhập 2007 (ĐCV Thánh Giuse)
* Augustinô Nguyễn Bùi Duy Cường, sinh năm 1992, năm gia nhập 2010 (ĐCV Thánh Giuse)
* Luca Trần Đức Thắng, sinh năm 1992, năm gia nhập 2010 (ĐCV Thánh Giuse)
Giáo họ 1B:
* Giuse Nguyễn Văn Khiêm (Dòng Xitô - Lâm Đồng)
* Giuse Nguyễn Quang Tuyên (Dòng Xitô - Lâm Đồng)
* Phêrô Phạm Hữu Chí (Dòng Hiến Sĩ Đức Mẹ Vô Nhiễm)
* Giuse Nguyễn Ngọc Tâm (Đại Chủng Viện Thánh Giuse)
Giáo họ 4:
* Tôma Trần Đức Trung Hiếu (Tu Hội T.G - Vinh Sơn)
Giáo họ 5A:
* Micaerua Trần Phạm Hoàng Gia Thi - Dòng Don Bosco
* Giuse Đặng Kim Hải - Đại Chủng Viện Thánh Giuse.
 

3/ Danh sách các Nữ tu sĩ:

Giáo họ 1A:
* Maria Phạm Thị Hoa, sinh năm 1955, năm khấn 1989 (Dòng Trinh Vương - Bùi Chu)
* Rosa Trần Thị Ơn, sinh năm 1951, năm khấn 1972 (Dòng MTG Đalat)
* Têrêsa Nguyễn Thị Bích Thuỷn sinh năm 1967, năm khấn 1998 (Dòng MTG - Gòvấp)
* Têrêsa Nguyễn Thị Cẩm Tú, sinh năm 1973, năm khấn 2002 (Dòng Phaolô Thiện Bản)
* Anna Trần Thị Bạch Yến (Dòng Thừa Sai Đức Mẹ)
* Maria Mai Thị Sửu (Tu hội Tôi Tá Thánh Tâm)
* Maria Nguyễn Thị Ngát, sinh năm 1950, năm khấn 1992 (Tu hội Tôi Tá Thánh Tâm)
* Maria G. Nguyễn Thị THanh Nga, sinh năm 1962, năm khấn 1998 (Tu hội Tôi Tá Thánh Tâm)
* Anna Phan Thị Thanh, sinh năm 1945, năm khấn 1993 (Tu hội Tôi Tá Thánh Tâm)
Giáo họ 1B:
* Louis Nguyễn Thị Nhung (Dòng Chúa Quan Phòng - Cần Thơ)
* Têrêsa Hoàng Thị Cúc, sinh năm 1954, năm khấn 1982, Dòng Mến Thánh Giá Gòvấp
* Rosa Trần Thị Ơn (Dòng Mến Thánh Giá Dalat)
* Maria Đinh Thị Kim Yến, Dòng Phaolô - Saigon)
* Têrêsa Nguyễn Thị Thu Trang, Dòng Đaminh - Saigon)
* Têrêsa Nguyễn Thị Bích Vân, Dòng Lasan - Hoa kỳ)
* Cêcilia Nguyễn Thị Kim Chi, Dòng Mến Thánh Giá - Gòvấp)
* Cêcilia Nguyễn Thị Thu Hương, Dòng Chúa Giêsu Hài Đồng
Giáo họ 2:
* Têrêsa Đoàn Thị Tuyết, sinh năm 1955, năm khấn 1985 (Dòng MTG - Qui Nhơn)
* Lucia Trần Thanh Hà, sinh năm 1967, năm khấn 1999 (Dòng Mân Côi)
* Maria Trần Thị Phương Lan (Dòng Saint Paul)
* Anna Trần Thị Bạch Yến (Dòng Thừa Sai Đức Mẹ)
* Maria Mai Thị Thanh Hà (Tu hội Tôi Tá Thánh Tâm)
* Maria Phạm Thị Sáng, sinh năm 1953, năm khấn 1992 (Tu hội Tôi Tá Thánh Tâm)
Giáo họ 3:
* Maria Nguyễn Thị Thược (Dòng Đức Bà Truyền Giáo - Notre Dame des Mission)
* Maria Nguyễn Thị Tuyến, sinh năm 1956 (Dòng MTG - Hòa Huông)
* Têrêsa Nguyễn Thị Bích Thủy (Tổng phụ trách Dòng MTG Gò vấp)
Giáo họ 4:
* Têrêsa Phan Thị Hà, năm sinh 1952, năm khấn 1978 (Dòng Đức Bà Truyền Giáo)
* Têrêsa Ngô Thị Hoàng Bích, năm vĩnh khấn 2010 (Cộng đoàn Thiên Phúc)
Giáo họ 5A:
* Maria Trần Thị Như Thảo - Dòng MTG, Chợ Quán
* Maria Trần Thị Thanh Huệ - Dòng MTG, Gòvấp
* Têrêsa Đoàn Thị Tuyết - Dòng MTG, Quy Nhơn
* Fra. Đào Thị Thảo - Dòng Phaolô
* Maria Phạm Thị Thu Hằng - Tu viện Đan viện Việt Đức