DIỄN NGUYỆN MỪNG CHÚA GIÁNG SINH TẠI GIÁO XỨ BÌNH LỢI. 24/12/2019

  • Địa chỉ: 430 Bình Lợi, P.13. Q. Bình Thạnh
  • Bổn mạng: Mẹ Thiên Chúa
  • Điện thoại: 3553 0081
  • Năm thành lập: 1960 - 2000

DIỄN NGUYỆN MỪNG CHÚA GIÁNG SINH TẠI GIÁO XỨ BÌNH LỢI. 24/12/2019
Hùng Lê:

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1356346211240702&set=pcb.1356349...

Bài liên quan