BỔN MẠNG HỘI ĐỒNG MỤC VỤ GX BÌNH LỢI - 25/11/2019.

  • Địa chỉ: 430 Bình Lợi, P.13. Q. Bình Thạnh
  • Bổn mạng: Mẹ Thiên Chúa
  • Điện thoại: 3553 0081
  • Năm thành lập: 1960 - 2000

BỔN MẠNG HỘI ĐỒNG MỤC VỤ GX BÌNH LỢI - 25/11/2019.

https://www.facebook.com/tanhungcamera/videos/1327284757480181/

CAMERA - HUNG LE

Bài liên quan