NGHI THỨC TUYÊN HỨA BAO ĐỒNG - 19.05.2018 - TNTT - GX BÌNH LỢI - TGP SÀI GÒN

  • Địa chỉ: 430 Bình Lợi, P.13. Q. Bình Thạnh
  • Bổn mạng: Mẹ Thiên Chúa
  • Điện thoại: 3553 0081
  • Năm thành lập: 1960 - 2000
NGHI THỨC TUYÊN HỨA BAO ĐỒNG - 19.05.2018 - TNTT - GX BÌNH LỢI - TGP SÀI GÒN
Xứ Đoàn TNTT Phanxico Xavie Nguyễn Cần - Gx Bình Lợi
Nghi thức này đánh dấu một giai đoạn mới trong đời sống đức tin của các em. Qua nghi thức này, các em mạnh dạn tuyên xưng niềm tin, và khấn hứa trung thành sống theo giáo lý Lời Chúa. Chúng ta cùng cầu nguyện cho các em được trung thành sống đức tin và mạnh dạn làm chứng cho Chúa giữa đời.
VIDEO:
BÀI CỦA: Xứ Đoàn TNTT Phanxico Xavie Nguyễn Cần - Gx Bình Lợi.

Bài liên quan