Ca đoàn Kitô Vua

  • Địa chỉ: 132/69B Bến Bình Đông, P.14, Q.8
  • Bổn mạng: Đức Mẹ Lên Trời
  • Điện thoại: 39515684
  • Năm thành lập: 1975-2000

CA ĐOÀN KITÔ VUA

Ban điều hành

 

- Ca Trưởng :      Phaolô Nguyễn Minh Bảo
- Ca Phó       :      F.X Trần Khánh Trung
- Thủ Quỹ     :      Maria Nguyễn Thị Phượng Quyên
- Thư Ký       :       Maria Lý Như Thúy
-  Nhạc Công:

   Cùng với 15 ca viên
  sinh hoạt vào chiều Chúa nhật hằng tuần
 

          Hình ảnh ca đoàn Ki-tô-Vua