Ca đoàn Monica

  • Địa chỉ: 132/69B Bến Bình Đông, P.14, Q.8
  • Bổn mạng: Đức Mẹ Lên Trời
  • Điện thoại: 39515684
  • Năm thành lập: 1975-2000

CA ĐOÀN MONICA

Phương châm : “Yêu thương, hiệp nhất và phục vụ”
 

        Ngày thành lập : 15/08/2000.
        Gồm 15 ca viên trong ca đoàn.

 

     Ban điều hành

- Trưởng : Maria Trần Thị Tuyết Hằng.
- Phó Nội: Maria Đặng Thị Kim Cúc.
- Phó Ngoại: TêRêSa Maria: Nguyễn Thị Hữu Trí.
- Thư ký : Magaritta Nguyễn Ngọc Sương.
- Thủ quỷ : Cêcilia Hoàng Ngọc Trinh.
- Ca trưởng : Phaolô Nguyễn MInh Bảo.
- Nhạc công : Gioan Baotixita Đinh Văn Thành Tâm.
.

Hình ảnh ca đoàn Monica :