Ca đoàn Thánh Tâm

  • Địa chỉ: 132/69B Bến Bình Đông, P.14, Q.8
  • Bổn mạng: Đức Mẹ Lên Trời
  • Điện thoại: 39515684
  • Năm thành lập: 1975-2000

Ca đoàn Thánh Tâm

Phương châm : “Chỉ xin đọng giọt yêu thương,
Chỉ xin tiếng hát làm đường Chúa đi”

 

 

        Ngày thành lập : 14/09/2011 (Nhằm ngày lễ Suy Tôn Thánh Giá)
 

     Ban điều hành
 

- Trưởng : Phêrô Trần Phi Hùng.
- Phó 1    : Giuse Thân Văn Diện.
- Phó 2    : Gioan Baotixita Phan Văn Hoàng.
- Thư ký kiêm thủ qũy : Giuse Đinh Minh Tuấn.
- Nhạc công : Gioan Baotixita Đinh Văn Thành Tâm.

 

Cùng với 15 ca viên.
Sinh hoạt và Tôn Vương Thánh Tâm vào tối thứ sáu hàng tuần sau Thánh Lễ.
 

Hình ảnh ca đoàn Thánh Tâm.