Giáo Khu Martin

  • Địa chỉ: 132/69B Bến Bình Đông, P.14, Q.8
  • Bổn mạng: Đức Mẹ Lên Trời
  • Điện thoại: 39515684
  • Năm thành lập: 1975-2000

GIÁO KHU MARTIN

Ngày mừng bổn mạng : 03/11

      Giáo họ Martin nằm trên đường Cây Sung rẻ phải sang đường Hoài Thanh đi cuối đường rẻ phải qua đường Hoàng Sĩ Khải đến cầu Số 2 - ra đường Bình Đông  đi thẳng đến ngã 3 đường Cây Sung thuộc khu phố 5, phường 14 - quận 8. Phía đường Cây Sung nơi giáp ranh giữa Giáo họ Giuse và Giáo họ Martin.
         Tổng cộng có 16 hộ và 59 giáo dân.
        NHIỆM KỲ 1 (10/2008 đến 10/2012)
- Trùm chánh : Giuse Đinh Công Hòa.
- Trùm phó : Anna Lê Thị Hạnh.
- Thư ký kiêm Thủ quỹ : Giuse Nguyễn Phương Anh.
      NHIỆM KỲ 1 : Lưu nhiệm & bổ sung (10/2012 đến 10/2014)
- Trùm chánh : Giuse Đinh Công Hòa.
- Trùm phó : Giuse Lê Trọng Mẩn.
- Thư ký kiêm Thủ quỹ : Giuse Nguyễn Phương Anh.
 
NHIỆM KỲ 2 (10/2014 đến 10/2017)
.
- Trưởng Khu : Giuse Đinh Công Hòa. (Nghỉ việc)
- Thư ký và thủ quỹ : Maria Nguyễn Thị Ánh Tuyết.