Giáo Khu Phaolô

  • Địa chỉ: 132/69B Bến Bình Đông, P.14, Q.8
  • Bổn mạng: Đức Mẹ Lên Trời
  • Điện thoại: 39515684
  • Năm thành lập: 1975-2000

GIÁO KHU PHAOLÔ

Ngày mừng bổn mạng : 25/01
 
        Giáo họ Phaolô chiếm 1/3 diện tích của phường 15 - quận 8.
- Đường Bình Đông có 32 hộ - 119 giáo dân.
- Đường Nguyễn Nhược Thị có 16 hộ - 67 giáo dân.
- Đường Lương Văn Can có 24 hộ - 117 giáo dân.
- Đường Lưu Hữu Phước có 13 hộ - 53 giáo dân.
  ⇒ Tổng cộng là 85 hộ - 356 giáo dân.
       Xung quanh Giáo họ là một con kênh Đôi, một con kênh Ngang và kênh Tàu Hũ. Lấy cầu Đúc là ranh giới giữa Giáo xứ Bình Minh và Giáo xứ Bình Đông. Phía cầu Số 2 giáp Giáo họ Martin.
.
NHIỆM KỲ 1 (10/2008 đến 10/2012)
.
- Trùm chánh : Maria Trương Thị Thanh Xuân.
- Trùm phó : Giuse Lại Ngọc Hoàn.
.
NHIỆM KỲ 1 : Lưu nhiệm & bổ sung (10/2012 đến 10/2014)
.
- Trùm chánh : Maria Trương Thị Thanh Xuân.
- Trùm phó : Giuse Thân Văn Diện.
- Trùm phó : Phanxicô Assisi Tô Hữu Nhân.
- Thư ký : Phaolô Vũ Văn Chương.
- Thủ quỹ : Gioan Baotixita Phan Minh Hoàng.
NHIỆM KỲ 2 (10/2014 đến 10/2017)
.
- Trưởng Khu : Giuse Thân Văn Diện.
- Phó Khu nội : Giuse Lại Ngọc Hoàng.
- Phó Khu ngoại : Gioan Baotixita Phan Minh Hoàng.
- Thư ký : Phêrô Lê Thanh Phú.
- Thủ quỹ : Catarina Phan Thị Thu Hương.
NHIỆM KỲ 2 (10/2014 đến 10/2017)
.
- Trưởng Khu : Giuse Thân Văn Diện.
- Phó Khu nội : Giuse Lại Ngọc Hoàng.
- Phó Khu ngoại : Gioan Baotixita Phan Minh Hoàng.
- Thư ký : Phêrô Lê Thanh Phú.
- Thủ quỹ : Catarina Phan Thị Thu Hương.