Hội Các Bà Mẹ Công Giáo

  • Địa chỉ: 132/69B Bến Bình Đông, P.14, Q.8
  • Bổn mạng: Đức Mẹ Lên Trời
  • Điện thoại: 39515684
  • Năm thành lập: 1975-2000

HỘI CÁC BÀ MẸ CÔNG GIÁO

Phương châm : “Yêu thương, hiệp nhất và phục vụ”
.

Ngày thành lập : 15/08/2000.
Bổn mạng : Mẹ Monica
Ngày kính bổn mạng : 27/08 hàng năm.
Gồm 40 hội viên bà mẹ trong Giáo xứ.
.
     Ban điều hành
 
- Trưởng     : Maria Trần Thị Tuyết Hằng.
- Phó Nội     : Maria Đặng Thị Kim Cúc
- Phó Ngoại  : Têrêsa Maria Nguyễn Thị Hữu Trí
- Thư ký      : Magaritta Nguyễn Ngọc Sương.
- Thủ quỷ    : Cêcilia Hoàng Ngọc Trinh.
..
     Hình ảnh giới thiệu Hội Các Bà Mẹ Công Giáo :