Legio Mariae

  • Địa chỉ: 132/69B Bến Bình Đông, P.14, Q.8
  • Bổn mạng: Đức Mẹ Lên Trời
  • Điện thoại: 39515684
  • Năm thành lập: 1975-2000

HỘI LEGIO MARIAE
PRAESIDIUM BÌNH MINH

Thánh Hiệu : Đức Mẹ Đi Thăm Viếng 

    Ngày thành lập : 21/11/2001 - Tại Giáo xứ Bình Minh.
    Họp vào ngày thứ ba hàng tuần, lúc 18g30.
    Hội viên hoạt động là 09 người.
    Hội viên tán trợ là 32 người.
 
.   PHƯƠNG HƯỚNG CỦA GIA ĐÌNH LEGIO
    1. Tự Thánh hoá bản thân và mọi người.
    2. Chú ý công tác tuyển trợ hội viên.
    3. Chuyên cần học Lời Chúa và Sống Tinh Thần Thủ Bản Legio.
    4. Năng viếng Thánh Thể và sống Lời chúa theo ý Đức Thánh Cha.
.
LEGIO MARIAE
CHIẾN SĨ TRUYỀN GIÁO

Cảm tạ Chúa yêu thương chọn gọi
Con muôn vàn bất xứng tội nhơ
Chúa vẫn yêu, vẫn mãi đợi chờ
Uốn nắn con nên người chiến sĩ
Mẹ Legio tràn đầy thần khí
Luôn đồng hành, còn nao núng chi
Con xông pha khắp nẻo biên thùy
Dâng Thánh Lễ, hy sinh cầu nguyện…
Quanh con đây cảnh đời dâu biển
Bao cụ già, em bé bơ vơ
Đời di dân chẳng chốn nương nhờ
Bao bệnh tật nan y cùng khốn…
Bao người trẻ rối ren lạc hướng
Trong băng hoại, tha hóa nhiễu nhương
Khi nhân vị, sự sống xem thường
Trong vô cảm, chán chường thất vọng
Đến sẻ chia, gieo LỜI HẰNG SỐNG
LỜI an ủi thắp sáng tin yêu
LỜI đỡ nâng, khuyên nhủ dắt dìu
LỜI soi lối dẫn đường minh chính
Lạy Nữ Vương Legio thủ lĩnh
Bao cánh đồng trĩu lúa vàng ươm
Cho chúng con dũng khí kiên cường
Mùa bội thu sum vầy Thiên Quốc.
                                  Thùy Linh
 
Ban điều hành
 .
Nhiệm kỳ I (15/12/2001 - 15/08/2003)
- Trưởng : Têrêsa Trần Thị Minh Yến.
- Phó : Giuse Nguyễn Quốc Nam.
- Thư ký : Têrêsa Nguyễn Thị Tuyết.
- Thủ quỹ : Maria Thục.
.
Nhiệm kỳ II (15/08/2003 - 15/08/2006)
- Trưởng : Têrêsa Trần Thị Minh Yến.
- Phó : Giuse Nguyễn Quốc Nam.
- Thư ký : Giuse Dương Mạnh Bình.
- Thủ quỹ : Catarina Chung Thị Vũ.
.
Nhiệm kỳ III (15/08/2006 - 15/08/2009)
- Trưởng : Giuse Dương Mạnh Bình.
- Phó : Mađalêna Huỳnh Thị Năm.
- Thư ký : Têrêsa Trần Thị Minh Yến.
- Thủ quỹ : Maria Nguyễn Thị Ánh Tuyết.
.
Nhiệm kỳ IV (15/08/2009 - 15/08/2012)
- Trưởng : Augustinô Phan Viết Huy Hùng.
- Phó : Mađalêna Huỳnh Thị Năm.
- Thư ký : Magaritta Nguyễn Ngọc Sương.
- Thủ quỹ : Têrêsa Hoàng Ngọc Trâm.
.
Nhiệm kỳ V (07/10/2012 - 07/10/2015)
- Trưởng : Augustinô Phan Viết Huy Hùng.
- Phó : Cêcilia Cao Thị Hòa.
- Thư ký : Magaritta Nguyễn Ngọc Sương.
- Thủ quỹ : Mađalêna Huỳnh Thị Năm.
 
Nhiệm kỳ VI (02/02/2016 - 02/02/2019)
.- Trưởng : Luxia  Lê Thị Nhờ.
.- Phó : Cêcilia Cao Thị Hòa.
.- Thư ký : Anna  Nguyễn Đặng Giang Thu.
.- Thủ quỹ : Catarina  Phan Thị Thu Hương.
                
Hình ảnh giới thiệu về Hội Lêgio Mariae.