Ban Thường Vụ Giáo xứ

  • Địa chỉ: 132/69B Bến Bình Đông, P.14, Q.8
  • Bổn mạng: Đức Mẹ Lên Trời
  • Điện thoại: 39515684
  • Năm thành lập: 1975-2000

BAN THƯỜNG VỤ GIÁO XỨ BÌNH MINH

NHIỆM KỲ 1 (08/2008 đến 08/2012)
- Chủ tịch : Giuse Dương Đức Nhân.
- Phó chủ tịch : Augustinô Phan Viết Huy Hùng.
- Ủy viên phụng vụ : Maria Trần Thị Tuyết Hằng.
.
NHIỆM KỲ 1 : Lưu nhiệm & bổ sung (10/2012 đến 10/2014)
- Chủ tịch : Giuse Dương Đức Nhân.
- Phó chủ tịch ngoại vụ : Augustinô Phan Viết Huy Hùng.
- Phó chủ tịch nội vụ kiêm thư ký : Maria Hồ Thu Hương.
- Ủy viên phụng vụ : Maria Trần Thị Tuyết Hằng.
- Ủy viên giáo lý : Phaolô Vũ Văn Chương.
- Ủy viên bác ái : Giuse Lê Trọng Mẫn.
.
NHIỆM KỲ 2 ( 10/2014 đến 10/2017)
- Chủ tịch : Phaolô Vũ Văn Chương.
- Phó chủ tịch nội vụ : Maria Chu Thị Ngọc Lan.
- Phó chủ tịch ngoại vụ : Augustinô Phan Viết Huy Hùng.
- Thư ký : Maria Trần Thị Tuyết Hằng.
- Thủ quỹ : Giuse Lê Trọng Mẫn.