Linh mục phục vụ

  • Địa chỉ: 132/69B Bến Bình Đông, P.14, Q.8
  • Bổn mạng: Đức Mẹ Lên Trời
  • Điện thoại: 39515684
  • Năm thành lập: 1975-2000

LINH MỤC PHỤC VỤ

Cha cố Clêmentê Nguyễn Kim Thạch
Năm sinh : 1920
Năm thụ phong Linh mục : 1949
Ngày 25/12/1957 bổ nhiệm chánh xứ Gx Bình Phước
Đầu năm 1965 Cha cố sáng lập ra
Giáo điểm truyền giáo Cây Sung
Thuộc Phường Cây Sung Quận 7 (Chế độ cũ)
Cuối năm 1972, Cha cố thuyên chuyển về Giáo xứ Tân Quy Củ Chi
Cha cố qua đời ngày 20/04/2001 tại Gx Bến Gỗ Địa Phận Xuân Lộc
Ngày 01/05/1973
Bề trên Tổng Giáo Phận Sài Gòn
bổ nhiệm Cha cố Tôma Nguyễn Văn Trí
Chánh xứ Gx Bình Phước
Sinh năm : .....
Năm thụ phong Linh mục : .....
Ngài tiếp tục quản nhiệm Giáo điểm truyền giáo Cây Sung
 Cuối năm 1973 Cha cố Tôma vì tuổi già bàn giao Giáo điểm Cây Sung
Cha cố Tôma qua đời ngày 01/01/1985 tại Gx Bình Phước.
Cha cố Giuse Trần Minh Chiêu
 Sinh năm : 1921
Năm thụ phong Linh mục : 1949
 Cuối năm 1973 Cha cố quản nhiệm Giáo điểm truyền giáo Cây Sung
Đến năm 1975 Đức Cha Phaolô Tổng Giám Mục Nguyễn Văn Bình
nâng cấp giáo điểm Cây Sung lên Gx Bình Minh Thuộc Hạt Bình An
Vào tháng 8 năm 1997 Cha cố về an dưỡng tại nhà hưu Phát Diệm
 và đã qua đời tại đây vào ngày 01/03/2007.
Linh mục Giuse Mai Văn Rự
Sinh năm : 1951
Thụ phong Linh mục năm : 1987
Tháng 10/1997 đến nhận quản nhiệm Gx.Bình Minh
Đến tháng 12/1999 Cha cố Giuse Mai Văn Rự
thuyên chuyển về Gx.An Nhơn
Cha cố qua đời vào ngày 06/08/2009, tại Gx.An Nhơn
Linh mục Giuse Trần Văn Thụy
Sinh năm : 1946
Thụ phong Linh mục năm : 1972
Ngày 15/04/2000 đến nhận
 quản nhiệm Gx.Bình Minh
Đến tháng 06/2007 LM.Giuse Trần Văn Thụy
thuyên chuyển về Gx.Bác Ái. Hiện nay Cha cố đã nghỉ hưu
Linh mục Chánh xứ - Tôma Trần Ngọc Sơn
Sinh năm : 1971
 Thụ phong Linh mục : 2005
Ngày bổ nhiệm : 06/12/2007 
Đến tháng 09/2013 LM Tôma Trần Ngọc Sơn
thuyên chuyển về Gx Tân Thịnh Hóc Môn
 Thuộc dòng Don Bossco Salêdiêng
Linh mục Chánh xứ - Giuse Vũ Duy Bảo
Sinh năm :  1977
Thụ phong Linh mục:   2010
Ngày bổ nhiệm :  22/10/2013
đến ngày 03/09/2015 LM Giuse Vũ Duy Bảo
thuyên chuyển về Gx Ba Thôn Q12 Hạt Hóc Môn
Thuộc dòng Don Bossco Salêdiêng
Linh mục Chánh xứ Tiên Khởi Tổng Giáo phận Sài Gòn
 Giuse Nguyễn Đức trí
Sinh năm :  1968
Thụ phong Linh mục:  2001
Ngày bổ nhiệm :  15/12/2015
Ngày Nhậm Giáo xứ 02/01/2016 cho đến nay