CA ĐOÀN TẬN HIẾN

  • Địa chỉ: 722 Tân Kỳ, Tân Quý, Bình Hưng Hoà, Q. Bình Tân
  • Bổn mạng: Đức Mẹ Mân Côi
  • Điện thoại: 3875 5212
  • Năm thành lập: 1966 - 1996

CA ĐOÀN TẬN HIẾN (20 CA VIÊN)

CA ĐOÀN TẬN HIẾN
 

1.     Hoạt động: Thành lập năm 2008, khoảng 30 ca viên, là thành viên Hội Gia Đình Tận Hiến giáo xứ
Tập hát vào lúc 20 giờ 00 thứ ba và thứ bảy.
2.     Bổn mạng: Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội (8/12)
3.     Phục vụ thánh lễ: Chúa Nhật (17 giờ 00), Thứ Hai và Thứ Năm (5 giờ 00), các thánh lễ Kính Đức Mẹ, lễ An táng, lễ cưới, các phụng vụ khác. Ngoài ra, còn tham gia ca đoàn tổng hợp khi có dịp lễ lớn.
4.     Ban điều hành:
-        Đoàn trưởng:        Anh Anphonsô Nguyễn Minh Nghĩa
-        Đoàn phó:            Anh Vinh Sơn Đào Văn Bình
-        Thủ quỹ:              Chị Têrêsa Lê Thị Hồng Thúy
-        Ca trưởng:            Anh Vinh Sơn Nguyễn Đại Dương
5.     Tiêu chí: Luôn lấy tinh thần phục vụ và xây dựng giáo xứ làm kim chỉn am cho mọi hoạt động tông đồ.