Linh mục phục vụ

  • Địa chỉ: 68 Dương Bá Trạc, P.2, Q.8
  • Bổn mạng: Đức Mẹ Vô Nhiễm
  • Điện thoại: 38515939
  • Năm thành lập: 1964-1970

Quý Linh mục Chánh xứ phục vụ giáo xứ Bình Xuyên từ năm 1964 - đến nay:


1. Cha cố Giuse  Đỗ Đức Hạnh
    Sinh ngày 15 tháng 10 năm 1918.
    Thụ phong Linh mục: 15.05.1948
     Năm phục vụ: 1964 - 1995
     Chúa gọi về ngày 19.02.2000
2. Cha Giuse Maria Trần Chí Nguyện
    Sinh ngày 06 tháng 01 năm 1940.
    Thụ phong Linh mục: 30.08.1990.
     Năm phục vụ: 1995 - 1999
3. Cha Phêrô Nguyễn Hoàng Hai
    Sinh ngày 24 tháng 12 năm 1934
    Thụ phong Linh mục: 23.04.1962
     Năm phục vụ: 1999 - 2010
4. Cha Phêrô Phạm Văn Long
    Sinh ngày 26 tháng 07 năm 1957
    Thụ phong Linh mục: 27.06.1992
    Năm phục vụ: 2010 - nay.