Linh mục phục vụ

  • Địa chỉ: 453/105KC Lê Văn Sỹ, P.12, Q.3
  • Bổn mạng: Chúa Kitô Vua
  • Điện thoại: 3843 6376 - 3931 3220
  • Năm thành lập: 1955 - 1966

CÁC VỊ LINH MỤC
ĐÃ TỪNG COI SÓC GIÁO XỨ
QUA TỪNG THỜI KỲ

Thời kỳ 1955 – 1963

Cha Chánh Xứ : Gioan Baotixita Ngô Xuân Hảo
Cha Phó Xứ : Giuse Đinh Cao Thuấn
Cha Phó Xứ : Giuse Trần Năng Luật
Cha Phó Xứ : Giuse Đỗ Trọng Kim
Cha Phó Xứ : Giuse Trần Nhân Thứ
Cha Phó Xứ : Louis Vũ Đức Khâm
Cha Phó Xứ : Đaminh Bùi Minh Sơn
Cha Phó Xứ : Giuse Trần Hiệp Sỹ (Cha Trung)
Cha Phó Xứ : Giuse Nguyễn Vĩnh Phúc
Cha Phó Xứ : Giuse Phạm Phúc Huyền
Cha Phó Xứ : Giuse Phạm Công Khanh
Thầy Xứ : Giuse Nguyễn Công Bình (Thầy Đạm)
Thầy Xứ : Giuse Ngô Xuân Tịch

Thời kỳ 1963 – 1966

Cha Chánh Xứ : Giuse Nguyễn Đức Thịnh
Cha Phó Xứ : Giuse Trần Năng Luật
Cha Phó Xứ : Giuse Nguyễn Phúc Vĩnh
Cha Phó Xứ : Vinhsơn Vũ Thế Hưng
Cha Phó Xứ : Đaminh Bùi Minh Sơn (về Giáo Xứ Tân Hòa)
Cha Phó Xứ : Vinh sơn Vũ Hân
Cha Phó Xứ : Cha Thụy

Thời kỳ 1966 – 1998

Cha Chánh Xứ : Tôma Trần Quốc Phú
Cha Phó Xứ : Đaminh Đinh Ngọc Lễ (về Giáo xứ Hà Nội)
Cha Phó Xứ : Giuse Trần trung Nghĩa (về Giáo Xứ Vinh Sơn)
Cha Phó Xứ : Giuse Lê Đình Quế Minh (về Giáo Xứ Tân Hương)
Cha Phó Xứ : Anrê Vũ Bình Định (về Giáo Xứ Bình Phước)
Cha Phó Xứ : Giuse Phạm Đức Tuấn (về Giáo Xứ Thái Bình)

Thời kỳ 1998 đến hiện nay

Cha Chánh Xứ : Giuse Đinh Tất Quý
Cha Phó Xứ : Phêrô Kiều Công Tùng (du học từ 24/8/2003)
Cha Phó Xứ : Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thanh (về Bùi môn)
Cha Phó Xứ : Đaminh Hoàng Trọng Hợp (về Bùi Phát ngày 24/7/2005)
Cha Phó Xứ : Đaminh Lâm Quang Khánh (về Bùi Phát ngày 23/07/2009)
Cha phụ tá  : Banarbe Dương  Quốc Tuấn (Dòng Đức Mẹ Đồng Công)

Cha xứ Giuse Đinh Tất Quý

Cha phó Đa Minh Lâm Quang Khánh

Cha phụ tá Barnabe Dương Quốc Tuán cùng ban Caritas