Giáo khu Giuse

 • Địa chỉ: 10/8 Ấp Trung Lân, Bà Điểm
 • Bổn mạng: Thánh Giuse Thợ
 • Điện thoại: 3712 6055
 • Năm thành lập: 1863 - 1992

THÔNG TIN KỶ YẾU GIÁO KHU GIUSE

 

Giáo khu được hình thành từ ngày 03-03-2005,
Bổn mạng : Thánh Giuse bạn trăm năm Trinh Nữ Maria, kính ngày 19/03 hàng năm.
Vị trí địa lý : bao gồm 4 ấp trong xã Bà Điểm; như ấp Bắc Lân, ấp Hậu Lân, ấp Tây Lân và ấp Hưng Lân.

 • Số hộ gia đình và giáo dân trong khu giáo thời điểm này không rõ vì trước đây không lập danh sách hay hồ sơ liên quan đến giáo khu .
 • Ban Chấp Hành tiên khởi gồm :
 1. Giuse Lưu Đắc Cử …………………..Trưởng Khu
 2. Giuse Nguyễn Thành Châu ………….phó khu
 3. Annê Hồ Thị Linh Diện ……………..Thư ký kiêm thủ quỹ
 • Đã trải qua hơn một nhiệm kỳ, Trưởng Khu và Thủ Quỹ đã từ chức

Ban Chấp Hành giáo khu mới hiện nay được hình thành lại vào tháng 08 năm 2010:

 1. Giuse Nguyễn Thành Châu                  Trưởng khu
 2. Giuse Nguyễn Mạnh Cường                 Phó khu kiêm Thư ký
 3. Giuse Nguyễn Văn Trưởng                  Bác Ái         
 4. Đaminh Trần Văn Chủng                     Bác Ái        
 5. Gioan Baotixita Trần Văn Đường        Caritas        
 6. Anna Quách Thị Lê                              Thủ Quỹ

Ban Điều Hành mới đã tổ chức thống kê lại số gia đình và Nhân danh hiện có như sau:

 • Ấp Bắc Lân : 10 hộ 35 Nhân danh
 • Ấp Hậu Lân : 72 hộ 306 Nhân danh
 • Ấp Hưng Lân: 26 hộ 96 Nhân danh
 • Ấp Tây Lân : 48 hộ 192 Nhân danh

Tổng số gia đình 156 hộ 629 Nhân danh

 • Giáo khu  thường xuyên tổ chức đọc kinh liên gia tối thứ Hai lúc 19 giờ hàng tuần . Thường xuyên thăm hỏi người nghèo bệnh tật , già yếu neo đơn trong các ngày lễ lớn trong năm .