Giáo khu Mân Côi

  • Địa chỉ: 10/8 Ấp Trung Lân, Bà Điểm
  • Bổn mạng: Thánh Giuse Thợ
  • Điện thoại: 3712 6055
  • Năm thành lập: 1863 - 1992

GIÁO KHU MÂN CÔI

 

I/ LƯỢC SỬ GIÁO KHU:

 Vào khoản trung tuần tháng 8 năm 2012, Cha Phanxico Trần Văn Thi gọi tôi lại và nói:”vừa qua cấm phòng ở tòa giám mục, các Cha trong hạt đã bàn với nhau và đồng ý chuyển giao giáo dân, địa bàn của địa phương nào thì trả về địa phương đó…”
      Sự chuyển giao giữa 2 Cha xứ Lạc Quang và Bà Điểm vào 10g00 sáng ngày 17-09-2012.
      Bấy giờ, số giáo dân chỉ có 189 nhân danh và 42 gia đình công giáo.

II/ SỰ HÌNH THÀNH:

Tối ngày 02-10-2012 lúc 19g30 cuộc họp được tổ chức với các thành phần đại diện cho giáo dân gồm có các ông:
      1-Giuse Đoàn Công Phương
      2-Giuse Phạm Quang Hiển
      3-Phero Nguyễn Huề
      4-Vincente Đoàn Tất Thành        
      5-Giuse Nguyễn Quốc Dũng
      6-Luca Nguyễn Văn Tranh
Sau khi bàn thảo chương trình hành động cho kế hoạch sắp tới, cuộc họp đề cử ông:
      1-Giuse Đoàn Công Phương: trưởng ban.
      2-Giuse Phạm Quang Hiển: phó nội.
      3-Vincente Đoàn Tất Thành: phó ngoại.
      4-Phero Nguyễn Huề: thư ký.
      5-Giuse Nguyễn Quốc Dũng: thủ quỹ.
tạm thời điều hành trong khu để lo cho giáo dân khi có việc cần thiết.
(biên bản cuộc họp có trình lên Cha Xứ)
      Tối ngày 27-11-2012, lúc 19g00 trong phiên họp thường kỳ của hội đồng Giáo Xứ Bà Điểm Cha Chánh Xứ chủ tọa. Ông Phương đã trình bày các tình tiết để thành lập giáo khu và lấy tước hiệu Đức Mẹ Mân Côi làm bổn mạng. Sau đó Cha và hội nghị đã đồng ý. Giáo khu Đức Mẹ Mân Côi là giáo khu 4 của Giáo xứ Bà Điểm và đã lấy ngày 27-11-2012 là ngày thành lập giáo khu Đức Mẹ Mân Côi.

III/ TỪNG BƯỚC PHÁT TRIỂN:

 1/ Xây dựng đài Đức Mẹ:
      Tượng đài Đức Mẹ được xây dựng trên nền đất do gia đình anh Thành đồng ý để lập đài.
      Sau đó, anh em đã vận động 1 số mạnh thường quân trong giáo khu.
      Một số bà con, thân nhân, ân nhân quen biết xa gần gom góp lại để hoàn thành tượng đài Đức Mẹ.
      Lễ khánh thành tượng đài Đức Mẹ được tổ chức long trọng do Cha Chánh Xứ Bà Điểm chủ tế vào ngày 24-12-2012.
      Đài Đức Mẹ hôm nay khang trang, sạch đẹp. Thứ 5 hàng tuần giáo dân quy tụ về đài Đức Mẹ để khấn nguyện, dâng lên Mẹ những lời kinh tiếng hát, cũng như tất cả mọi người lương, giáo xa gần đểu đến viếng Mẹ các ngày trong tuần.
  2/ Hoạt động của các ban:
   a/ Ban chăm sóc bệnh nhân kẻ liệt:

Chị Teresa Võ Thị Thanh Nga: trưởng ban.
Chị Anna Nguyễn Thị An: phó ban.
cùng 10 thành viên khác
Ngày thứ 7 hàng tuần đọc kinh cho bệnh nhân lúc 19g00. Các trường hợp hấp hối các chị khi biết tin là sẽ đến giúp đỡ ngay.
   b/ Ban phụng tự:
      Anh Luca Nguyễn Văn Quang: trưởng ban.
      cùng 2 thành viên khác.
   c/ Ban bác ái:
      Anh Gioan Baotixita Nguyễn Văn Hải: phụ trách.
Hàng tháng mua quà biếu cho các gia đình nghèo khó trong khu.
   d/ Phạt tạ Thánh Tâm toán 4:
      Anh Vincente Đoàn Tất Thành: trưởng toán.
      Anh Luca Trần Văn Đại: phó toán.
      cùng 10 thành viên.
 3/ Địa lý và dân số:
      Giáo khu Đức Mẹ Mân Côi nằm trên địa bàn của 2 ấp: Đông Lân 1 và Đông Lân 2.
      Phía Đông giáp: đường Xuyên Á.
      Phía Tây giáp: giáo khu 1.
      Phía Nam giáp: Quốc lộ 1.
      Phía Bắc giáp: giáo khu 2.
Được chia làm 4 tiểu khu:
      Tiểu khu An Sương
      Tiểu khu Bến Xe.
      Tiểu khu ban ấp.
      Tiểu khu Đài Đức Mẹ.
Mỗi khu được giao cho 1 vị phụ trách.
Đến thời điểm hiện nay số gia đình công giáo trong khu Đức Mẹ Mân Côi
gồm: 85 gia đình, 388 nhân danh, có 174 nam và 202 nữ.