Kỷ yếu giáo xứ trên Titoco

  • Địa chỉ: 10/8 Ấp Trung Lân, Bà Điểm
  • Bổn mạng: Thánh Giuse Thợ
  • Điện thoại: 3712 6055
  • Năm thành lập: 1863 - 1992
UẢN LÝ TRANG KỶ YẾU GIÁO XỨ TRÊN TITOCO
Lưu ý:
- Chỉ đăng những gì liên quan đến giáo xứ của mình mà thôi. Không đăng những thông tin về giáo hạt, giáo phận, giáo hội toàn cầu hay về những giáo xứ khác.
- Tựa đề: Không sử dụng chữ in. Không dài quá 2 hàng (tốt nhất là chỉ dài 1 hàng)
CỘT TRÁI
1.     Giới thiệu:
-          Lược sử giáo xứ
-          Linh mục phụ trách
-          Hội đồng mục vụ
-         Ơn gọi của giáo xứ
2.     Giáo khu / Giáo họ
3.     Hội đoàn
4.     Lớp Giáo lý: theo từng niên khoá
5.     Ca đoàn
6.     Nhóm MVTT: lược sử, nhiệm vụ, sự kiện
7.     Hình ảnh giáo xứ
8.     Video giáo xứ
CỘT PHẢI
1.     Phụng vụ Lời Chúa:
- Suy niệm Lời Chúa theo năm Phụng vụ
- Tựa đề: ngày, mùa & năm PV (vd: CN XI Thường niên B)
2.     Suy tư quan trọng: Những điều mà Giáo hội và cha sở muốn giáo dân suy tư
3.     Giáo xứ thông báo: Những thông báo của giáo xứ
4.     Thủ tục bí tích:
- Các thủ tục Rửa tội, Hôn phối, Xức dầu bện nhân, Lễ tang;
- Xưng tội & Rước lễ lần đầu, Thêm sức;
- Gia nhập giáo xứ, các Biểu mẫu giấy tờ…
5.     Tin tức Giáo hội: Link từ web giáo phận
6.     Sự kiện giáo xứ: Chỉ đăng những sự kiện của giáo xứ mình mà thôi 
7.     Kiến thức cần biết: Những kiến thức mà giáo dân của giáo xứ cần biết.
8.     Thư giãn nhà đạo: Những chuyện vui của giáo xứ.
CỘT GIỮA
1.     Ngày thành lập giáo xứ:
2.     Bổn mạng giáo xứ...     mừng ngày…
3.     Địa chỉ, điện thoại, email liên lạc của giáo xứ
4.     Hình nhà thờ giáo xứ
5.     Video clip lược sử giáo xứ
6.     Hình ảnh cha xứ, cha phó, hội đồng giáo xứ
7.     Giờ lễ, giờ chầu Thánh Thể, ngày giờ cử hành bí tích rửa tội
8.     Cấu trúc & Bản đồ giáo xứ.