Gia đình phạt tạ Thánh Tâm

  • Địa chỉ: 10/8 Ấp Trung Lân, Bà Điểm
  • Bổn mạng: Thánh Giuse Thợ
  • Điện thoại: 3712 6055
  • Năm thành lập: 1863 - 1992
Hướng tới giáo xứ Bà Điểm .Kỷ niệm 150 ngày thành lập giáo xứ và đón nhận hồng ân Năm Thánh.Cha GIOAN MARIA VIANEY  CHU MINH TÂN đã kêu gọi tất cả thành viên trong giáo xứ .Hãy chọn cho mình tham gia một hội đoàn nhằm cổ vũ tình đoàn kết,lòng đạo đức và thắng tiến bản thân hướng về Năm Thánh được hưởng trọn vẹn hồng ân Năm Thánh.
Đính kèm: