Lược sử

  • Địa chỉ: 10/8 Ấp Trung Lân, Bà Điểm
  • Bổn mạng: Thánh Giuse Thợ
  • Điện thoại: 3712 6055
  • Năm thành lập: 1863 - 1992

Danh Sách Thành viên MVTT Giáo Xứ.

  1. Alphonxo   Vũ Ái Nhân ......................thành viên hoạt động
  2. Gioan    Trương Quang Vũ...............thành viên hoạt động
  3. Giuse  Trần Trọng Thuận.................thành viên hoạt động
  4. Phêrô   Nguyễn Duy Hoài.................thành viên tán trợ
  5. Maria Ngô Thị Thanh Thuỷ...............thành viên cộng tác

Tuyên hứa và ra mắt ngày 25-5-2011 tại Nhà thờ Trung Chánh.

Những bài ca Truyền thông chủ đạo

- Tâm ca Truyền Thông
- Niềm vui Truyền Thông
- Truyền thông trong đêm

Châm ngôn
. Tích cực - loan báo Tin Mừng
. Hiệp thông - xây dựng văn minh tình thương.