Hội các Bà mẹ Công Giáo

  • Địa chỉ: 5/6 Hà Huy Giáp, P.Thạnh Lộc
  • Bổn mạng: Thánh Gioan Bosco
  • Điện thoại: 3716 0068
  • Năm thành lập: 1975 - 1987
MỤC ĐÍCH
Giúp các người Mẹ Công Giáo:
- Thăng tiến đời sống và nỗ lực thánh hóa bản thân hầu trở nên người Mẹ đạo đức và gương mẫu trong gia đình và ngoài xã hội;
- Cùng học hỏi và tương trợ lẫn nhau trong sứ mạng bảo toàn gia đình trong hạnh phúc và thánh thiện để cùng Giáo Hội xây đắp nền văn minh tình thương;
- Cùng nhau phát huy tinh thần đạo đức chân thật bằng cách noi gương Đức Trinh Nữ Maria;
- Cùng liên đới trong trọng trách dạy dỗ và khẩn cầu cho con cháu được sống đức tin vững vàng và trung thành trong bậc sống của mình;
 
HOẠT ĐỘNG
- Quét dọn, giữ gìn vệ sinh sạch sẽ trong nhà thờ, ngoài sân và các phòng sinh họat.
- Chăm lo việc ăn uống, sức khỏe và học tập cho các con cháu học Giáo lý và Giáo lý viên.
 
BỔN MẠNG
Thánh Monica (ngày 27/8)
 
NHÂN SỰ
Hội Trưởng : Anna ĐOÀN T. XUÂN PHƯỚC  0902 857 785
Hội Phó : Têrêsa NGUYỄN KIM LOAN  0902 939 910