Hội đồng mục vụ giáo xứ

  • Địa chỉ: 5/6 Hà Huy Giáp, P.Thạnh Lộc
  • Bổn mạng: Thánh Gioan Bosco
  • Điện thoại: 3716 0068
  • Năm thành lập: 1975 - 1987
Hội đồng Mục vụ Giáo xứ nhiêm kỳ 2014 -2017
DANH SÁCH BAN THƯỜNG VỤ
STT TÊN THÁNH HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ ĐT DI ĐỘNG
1 Antôn Ngô Đình Nam Chủ tịch 01213897141
2 Giuse Hoàng Văn Thái PCT Nội vụ 0907962581
3 Giuse Hoàng Sĩ Vỹ PCT Ngoại vụ 0908366422
4 Giuse Trương Kim  Muôn Thủ quỹ 01229631921
5 Matthêu   Nguyễn Anh Dũng Thư ký 0909627610
 
DANH SÁCH CÁC  ỦY VIÊN
STT TÊN THÁNH HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ ĐT DI ĐỘNG
1 Đaminh Vũ Đức Hiển UV Bác Ái 0935191438
2 Phêrô Lê Quốc Bảo UV Phụng tự 0983461310
3 Antôn Nguyễn Ngọc Thành UV GT&Di dân 0913766867
4 Cecilia Phan Đình Thúy Ngân UV GIÁO LÝ 0902943992
 
DANH SÁCH HĐMV GIÁO XỨ - GIÁO KHU FATIMA
STT TÊN THÁNH HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ TỔ ĐT BÀN ĐT DI ĐỘNG
1 Giuse Phạm Đắc Long Trưởng Khu 4 37197148 0983435820
2 Lucia Dương Thị Thúy Phó Khu Nội 3   01646380367
3 Têrêsa Ng Thị Khánh Trang Phó K Ngọai 1 37163021 0982218154
4 Phêrô Nguyễn Quang Minh Thư Ký 5   0918210630
5 Phêrô Trần Văn Mỹ  Thủ Quỹ 2   01299046609
6 Giuse Phạm Đình Bảo   1   0978618379
7 Gioan BT Nguyễn Tiến Lưu   1   0986999679
8 Maria Nguyễn Thị Trang   1 37161043 0972537171
9 Vincente Phạm Thanh Duy   2   0918498528
10 Maria Trần Thị Ánh Nguyệt   2   01289812912
11 Vincente Trần Tuấn Khải   3   0908487558
12 Maria Phạm Thị Tốt   3   01251546626
13 Giuse Nguyễn Văn Toàn   4 37195055 01217317337
14 Giuse Nguyễn Đức Thắng   4   0982135422
15 Gioan BT Nguyễn Văn Thanh   5 37197581  
16 Matta Ngô Thị Bạch Tuyết   5 37195182  
 
DANH SÁCH HĐMV GIÁO XỨ - GIÁO KHU LÊN TRỜI
STT TÊN THÁNH HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ TỔ ĐT BÀN ĐT DI ĐỘNG
1 Vincente Vũ Văn Dũng Trưởng Khu 4 37160058 0933452116
2 Giuse Dương Quang Ngự Phó Khu 2 37162982 0913676395
3 Maria Hoàng Thị Thủy Thư Ký 3   0934090679
4 Maria Nguyễn Ngọc Anh Thủ Quỹ 1   0907399541
5 Tôma Nguyễn Hữu Thế    1 37160097  
6 Giuse Trương Trọng Quyền    1   01638416219
7 Anrê  Tô Văn Bình   2   0908232758
8 Luca Ngô Văn Dương   2   0918842592
9 Giuse Hoàng Quang Định    3   0995000208
10 Gioan Hoàng Trung Kiên    3   0973636036
11 Maria Lê Thị Truyền    4   01268902934
12 Phêrô Nguyễn Đức Tuyên    4   01665692661
DANH SÁCH HĐMV GIÁO XỨ - GIÁO KHU MÂN CÔI
STT TÊN THÁNH HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ TỔ ĐT BÀN ĐT DI ĐỘNG
1 Gioan BT Phan Đình Thọ Trưởng Khu 1   0906360964
2 Antôn Hoàng Chấn Hưng Phó Khu 2   0909117482
3 Anna Nguyễn Thị Hiền Thư Ký 4   0948786789
4 Gioan BT Phạm Văn Huy Thủ Quỹ 3   0902203996
5 Maria Nguyễn Thị Anh   1   0932141250
6 Anna Nguyễn Thị Lan Hương   1   01203017029
7 Phanxicô Trần Quang Thức   2   0939166945
8 Maria Nguyễn Thị Hoàn   2   0936126546
9 Antôn Trần Văn Đông   3   0903993917
10 Giuse Nguyễn Văn Huy   3   01665108319
11 Phêrô Nguyễn Văn Tuấn   4   0903390648
12 Vincente Phan Duy Chính   4   0934810748
 
DANH SÁCH HĐMV GIÁO XỨ - GIÁO KHU TRUYỀN TIN
STT TÊN THÁNH HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ TỔ ĐT BÀN ĐT DI ĐỘNG
1 Maria Trần Thị Thúy Nga Trưởng Khu 1   0978845212
2 Ine Nguyễn Chánh Lý Phó Khu 2 37121762 0938776622
3 Lucia Nguyễn Thị Lan Thư Ký 4 37120149 0126419926
4 Maria Nguyễn T Ngọc Hương Thủ Quỹ 3   0907281926
5 Têrêsa Nguyễn Thị Lệ Thùy   1   0938848262
6 Giuse Lê Trí Thức   1   0909220585
7 Maria Lưu Thị Hương   2   0906626766
8 Phêrô Phạm Gia Búp   3 37124107 0909449562
9 Micae Nguyễn Hữu Minh   3   0932157798
10 Cecilia Lê Kim Anh   4 37123280 0906099480