Caritas

  • Địa chỉ: 5/6 Hà Huy Giáp, P.Thạnh Lộc
  • Bổn mạng: Thánh Gioan Bosco
  • Điện thoại: 3716 0068
  • Năm thành lập: 1975 - 1987
SỨ MẠNG
- Ý thức thực hành Lời Chúa bằng đời sống bác ái, chia sẻ nơi các Kitô hữu.
- Giúp HĐGMVN thực hiện các công tác bác ái theo mục đích và tôn chỉ đề ra.
- Hợp tác với các tổ chức từ thiện bác ái để thực hiện hoạt động bác ái xã hội.
 
HOẠT ĐỘNG
-   Cứu trợ khẩn cấp.
-   Hỗ trợ hàng tháng người nghèo lương, giáo trong Giáo xứ.
-   Thực hiện các chương trình bác ái giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn ở vùng sâu vùng xa (khoảng 4 lần/1năm). 
-   Hỗ trợ người nhiễm HIV/AIDS, bệnh nhân phong và người khuyết tật hòa nhập cộng đồng.
 
BỔN MẠNG
Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II (ngày 22/10).
 
NHÂN SƯ
Trưởng Ban : Đa Minh VŨ ĐỨC HIỂN 0936 178 541
Phó Ban Nội vụ : Anna ÐOÀN THỊ XUÂN PHƯỚC 0902 857 785
Phó Ban Ngoại vụ : Anna VŨ THỊ HUỆ 0837 160 976
 
STT Tên Thánh HỌ VÀ TÊN Chức Vụ Điện Thọai
1 Đa Minh Vũ Đức Hiển Trưởng ban 0935 191 438
2 Anna Đòan thị Xuân Phước Phó nội 0902 857 785
3 Anna Vũ thị Huệ Phó ngọai 0837 160 976
4 Lucia Lâm thị Thu Nhiệp Thư ký 0903 941 415
5 Maria Vũ thị Lan Phương Tổ trưởng 1 0837 160 543
6 Maria Nguyễn Kim Phụng   0837 199 692
7 Maria Vũ Lê Kim Ngọc   0942 542 727
8 Maria Trần thị Lệ Thanh   0937 452 595
9 Têrêsa Nguyễn thị Mầu   0168 7666 895
10 Anna Nguyễn thị Hằng   0934 974 226
11 Maria Nguyễn thị Bích Phiến Tổ trưởng 2 0919 667 997
12   Nguyễn Thanh Trì   0908 368 823
13 Têrêsa Thạch Ngọc Mai Thùy   0938 166 364
14 Têrêsa Nguyễn Kim Loan   0902 939 910
15 Antôn Nguyễn văn Mốt Tổ trưởng 3 01218 581 916
16 Maria Nguyễn thị Anh Tổ trưởng 4 0932 141 250
17 Gioan B. Nguyễn Châu Sơn   0908 485 463
18 Maria Trần thị Kim Vân   0932 141 250
19 Maria Mai thị Trang   0903 132 026
20 Anna Lê thị Thiên   0837 161 087
21 Maria Nguyễn thị Mỹ Lệ   0831 763 919