Giáo khu Lên Trời

  • Địa chỉ: 5/6 Hà Huy Giáp, P.Thạnh Lộc
  • Bổn mạng: Thánh Gioan Bosco
  • Điện thoại: 3716 0068
  • Năm thành lập: 1975 - 1987

LƯỢC SỬ  GIÁO KHU ĐỨC MẸ HỒN XÁC LÊN TRỜI
 

1/RANH GIỚI:

-         Tổ 1: Tính từ cầu Tám Cao. nằm bên phải đường TX21. Chạy dài theo đường TX14, qua trại heo Gò Sao và giáp ranh Địa bàn KP7, giáp Giáo Khu Mân Côi KP 6
-         Tổ 2 Nằm bên trái TX21. Từ cầu Tám Cao đến cầu Bến Cát, ngược lại tới cầu Rạch Sâu. QL 1A thuộc KP 6
-         Tổ 3 Từ cầu cầu Bà The tới 1 phần đường TX22 vòng tới cầu Tám Cao. Ra Xa lộ đến cầu Rạch Sâu và chạy dài tới cầu Cả Bốn. Chạy dọc theo cầu Cả Bốn đến cầu Bà The thuộc KP 5
-         Tổ 4: Từ cầu Bến Phân chạy dọc Xa lộ tới cầu Bến Cát, và chạy dọc Rạch giáp ranh Ấp Doi thuộc KP 1.


 
2/THÀNH LẬP VÀ TÊN GỌI:

Do cha xứ  Gioan  Nguyễn Văn Ty thành lập năm 1990, được tách ra từ giáo khu Mân Côi, lấy ngày 15/08 hằng năm làm bổn mạng của giáo khu với Thánh hiệu là Đức Mẹ  Lên Trời.
Ban điều hành Giáo khu thời gian qua:Từ 1990-1991: bà cố Sơn. Từ 1991-1992: ông Sáu Nghiệm, bà cố Sơn. Từ 1992-1994: ông Sáu Nghiệm, ông Dũng. Từ 1994-1995: ông Võ Thái. Từ 1995-1996: ông Nam. Từ 1996-1997:ông Đỗ Hùng. Từ 1997 đến nay: ông Dũng, ông An.
 

3/ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:

Đặc điểm: giáo khu lúc đầu mới thành lập chỉ có một số ít hộ là người dân địa phương. Tới năm 1991, thì 1 số giáo dân từ Xóm Mới sang lập nghiệp nhưng chỉ một ít hộ nhập xứ. Trên địa bàn Giáo khu có Tịnh Xá Ngọc Phước, Chùa Mái Lá, Chùa Ông Năm Đa và có Đình Quới Xuân, nhà thờ Tin Lành.
Tình hình hiện nay: Do tình hình kinh tế, một số đông bà con từ các giáo xứ trong thành phố ra lập nghiệp, trong đó  một số đông giáo dân không  nhập xứ. Các hoạt động bác ái, tông đồ, đạo đức trong giáo khu đang khởi sắc lại; 1 số tổ duy trì đọc kinh liên gia. Tổ 1 và tổ 2 , tuần đọc kinh 2 buổi , tổ 3 đang khởi động, đọc kinh liên gia.
 

DANH SÁCH HĐMV GIÁO KHU LÊN TRỜI

STT TÊN THÁNH HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ TỔ ĐT DI ĐỘNG
1 Vincente Vũ Văn Dũng Trưởng Khu 4 0933452116
2 Giuse Dương Quang Ngự Phó Khu 2 0913676395
3 Maria Hoàng Thị Thủy Thư Ký 3 0934090679
4 Maria Nguyễn Ngọc Anh Thủ Quỹ 1 0907399541
5 Tôma Nguyễn Hữu Thế    1 0837160097
6 Giuse Trương Trọng Quyền    1 01638416219
7 Anrê  Tô Văn Bình   2 0908232758
8 Luca Ngô Văn Dương   2 0918842592
9 Giuse Hoàng Quang Định    3 0995000208
10 Gioan Hoàng Trung Kiên    3 0973636036
11 Maria Lê Thị Truyền    4 01268902934
12 Phêrô Nguyễn Đức Tuyên    4 01665692661