Hội Giuse

  • Địa chỉ: 5/6 Hà Huy Giáp, P.Thạnh Lộc
  • Bổn mạng: Thánh Gioan Bosco
  • Điện thoại: 3716 0068
  • Năm thành lập: 1975 - 1987
Thánh Giuse “một người công chính” - người lao động; người chồng, người cha mẫu mực của gia đình. Bài học về cuộc đời Thánh cả Giuse trong gia đình Nazaret thuở xưa luôn luôn là sự kiểm nghiệm, đối sánh của những người lao động, nhất là với vị trí “người chủ gia đình” trong điều kiện xã hội hiện nay.
HOẠT ĐỘNG
Với tinh thần noi theo mẫu gương Thánh Giuse và Thánh Gia thất, Hội đã có nhiều đóng góp cho Giáo xứ trong đời sống Đức tin, rao giảng Tin Mừng của Chúa:
- Đọc kinh liên gia trong Hội mỗi tối thứ Bảy. 
- Giữ gìn trật tự, giữ xe trong các buổi Lễ lớn.
- Đặc biệt góp phần quan trọng vào việc xây dựng Giáo xứ ngày càng khang trang, đẹp đẽ... 

BỔN MẠNG
Thánh Giuse Thợ (ngày 01-05).
 
NHÂN SỰ
Hội Trưởng : Phaolô HOÀNG MỘNG TUYÊN 0907 066 867
 
Hội Phó : Giuse  TRƯƠNG TRỌNG QUYỀN 0163 841 6219
 
STT Tên Thánh HỌ VÀ TÊN Chức Vụ Điện Thọai
1 Phaolô Hoàng Mộng Tuyên Hội Trưởng 0907 066 861
2 Giuse Trương Trọng Quyền Hội Phó 01638 416 219
3 Gioankim Nguyễn Văn Mã Thư Ký 0903 750 855
4 Giuse Lê Ngọc Anh Thủ Quỹ 0907 243 649
5 Giuse Huỳng Tấn Huân   0902 088 263
6 Vinh Sơn Trần Tuấn Khải   0908 487 558
7 Vinh Sơn Doãn Văn Thanh   0919 255 690
8 Giuse Lê Như Khôi   01284 079 606
9 Giacôbê Nguyễn Phú Xuân   01626 185 709
10 Giuse Nguyễn Viết Thanh   0907 175 095
11 Giuse Tạ Chí Toàn   0907 275 654
12   Trần Khắc Trung    
13 Phêrô Trần Chí Kiên   0979 980 513
14   Lê Văn Dũng   0906 294 363
15 Gioan B. Trần Châu Sơn   0908 485 463
16 Giuse Trần Tú Tài   0913 010 639
17 Giuse Nguyễn Văn Hùng   01663 008 154
18 Giuse Ngô Văn Hưng   0902 668 123
19   Nguyễn Bá Thảo   0932 142 790
20 Luca Ngô Văn Dương   0918 842 790
21   Phạm Công Danh   0907 398 163
22 Phêrô Nguyễn Quang Vinh   01286 366 894
23   Nguyễn Hữu Đức   0128 277 948
24 Luca Trần Văn Đam   0949 347 674
25 Giuse Dương Quang Ngự   0913 676 395